รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

สินค้าและบริการคำถามที่พบบ่อย

1. อัตราค่าบริการในการฝากส่งสามารถตรวจสอบได้ที่ไหน

เช็คอัตราค่าบริการได้ที่ http://www.thailandpost.co.th แล้วคลิกที่ ตรวจสอบอัตราค่าบริการไปรษณีย์ ซึ่งลูกค้าสามารถระบุประเทศปลายทางและน้ำหนักที่ต้องการฝากส่ง จะทำให้ทราบอัตราค่าบริการ แต่ละประเภท หรือ THP Contact Center 1545

2. มาตรฐานระยะเวลาการฝากส่งถึงปลายทางเป็นอย่างไร

ในประเทศ

บริการพร้อมส่ง                                      1 - 2 วัน
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS         1 - 2 วัน
ไปรษณีย์ลงทะเบียน                                2 - 5 วัน
ไปรษณีย์รับรอง                            2 – 4 วัน
พัสดุไปรษณีย์                                        3 – 5 วัน
Logispost สิ่งของขนาดใหญ่                 5 – 7 วัน
Logispost Plus สิ่งของขนาดใหญ่        2 - 3 วัน

ระหว่างประเทศ

Courier Post                                      2 - 3 วัน
EMS World                                        2 - 9 วัน
ePacket                                    3 - 9 วัน
Small Packet                                     3 - 9 วัน
Logispost World                      7 - 10 วัน
พัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ                   5 – 25 วัน

3. เงื่อนไขการซื้อประกันเพิ่มกรณีส่งภายในประเทศ

4.1 วงเงินประกันเพิ่มไม่เกิน 20,000 บาท คิดค่าบริการ 5 บาท ต่อวงเงินประกัน 500 บาท + ค่าปฏิบัติการ 15 บาท

4.2 วงเงินประกันเพิ่มเกิน 20,000 บาท ขึ้นไป
  • สำหรับบริการ EMS ในประเทศ คิดค่าบริการ 10 บาท ต่อวงเงินประกัน 500 บาท + ค่าปฏิบัติการ 15 บาท
  • บริการ Logispost และ Logispost plus รอจ่ายที่ ปณ.ปลายทาง คิดค่าบริการ 6 บาท ต่อวงเงินประกันทุกๆ 500 บาท + ค่าปฏิบัติการ 15 บาท

4. สามารถเช็คสถานะพัสดุได้ทางช่องทางใดบ้าง

สามารถตรวจสอบสถานะผ่านระบบ Track & Trace เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th หรือ Application : Thailandpost  Track & Trace หรือ THP Contact Center 1545

5. หากสินค้าได้รับความเสียหาย หรือสูญหาย ต้องทำอย่างไร สามารถแจ้งข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th เมนูติดต่อเรา เมนูย่อยสอบสวน ร้องเรียน

6. หากยังไม่ได้รับพัสดุในวันที่กำหนดส่ง ควรทำอย่างไร

ติดต่อสอบถามได้ที่ THP Contact Center 1545 หรือ แจ้งข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th เมนูติดต่อเรา สอบถามข้อมูลทั่วไป

7. การสมัครใช้บริการเก็บเงินปลายทาง Cash-on-delivery (COD) ทำอย่างไรบ้าง

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Wallet@POST  ไว้ใช้งานรองรับทั้ง 2 ระบบ IOS และ Android
ผู้ส่ง จะไดัรับเงินโอนผ่านแอปพลิเคชั่น Wallet@POST ภายใน 2 วันหลังจากสิ่งของส่งถึงผู้รับและชำระเงินเรียบร้อย
ผู้รับสินค้า สามารถเลือกชำระได้ทั้งเงินสด หรือ Mobile Banking หรือผ่านแอป Wallet@POST

8. ต้นทางจะได้รับเงินค่า COD คืนภายในระยะเวลาเท่าใด

ผู้ส่ง จะไดัรับเงินโอนผ่านแอปพลิเคชั่น Wallet@POST ภายใน 2 วันหลังจากสิ่งของส่งถึงผู้รับและชำระเงินเรียบร้อย

9. หากไม่ได้รับเงินค่า COD คืน ควรทำอย่างไร

สามารถสอบถาม THP Contact Center 1545

10. หากต้องการจะเปลี่ยนข้อมูลบัญชีที่สมัคร COD ควรทำอย่างไร

สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้ผ่านแอปพลิเคชั่น Wallet@POST

11. สาเหตุที่ทำให้พัสดุถูกจัดส่งไม่สำเร็จ และผู้ส่งสามารถนำพัสดุกลับคืนต้นทางได้อย่างไร จ่าหน้าไม่ชัดเจน หรือ จ่าชื่อผู้รับผิด หรือ ไม่มีคนอยู่บ้าน

12. ถ้าต้องการฝากส่ง EMS ภายในประเทศ จะส่งถึงผู้รับเมื่อใด

- หาก EMS ฝากส่งจากต้นทางอื่นถึงปลายทางกรุงเทพฯ
* หรือ EMS จากต้นทางภาคเดียวกัน
***กับผู้รับปลายทาง EMS จะนำจ่ายแก่ผู้รับภายในวันรุ่งขึ้นไม่เกิน 16.30 น.
- หาก EMS ฝากส่งจากต้นทางถึงปลายทางในภาคอื่นๆ
*** EMS จะนำจ่ายแก่ผู้รับภายใน 2 วันนับจากวันที่ฝากส่งไม่เกิน 16.30 น.
ยกเว้นปลายทางผู้รับในอำเภอเวียงแหง อำเภอเวียงแก่น และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะนำจ่ายให้แก่ผู้รับภายใน 3 วัน นับจากวันที่ฝากส่งไม่เกิน 16.30 น. หมายเหตุ
* กรุงเทพฯ หมายถึง กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล (รวมถึงสมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี)
**ปลายทางในภาคเดียวกัน หมายถึง ภาคกลาง – ภาคกลาง , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือ – ภาคเหนือ และภาคใต้ – ภาคใต้
*** ปลายทางในภาคอื่นๆ หมายถึง ปลายทางที่อยู่ต่างภาคจากต้นทาง เช่น ภาคเหนือ – ภาคใต้

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}