รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำไม่พบข้อมูล กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่ใช้ค้นหาอีกครั้ง

การใช้งานฟอร์ม ค้นหาที่ทำการไปรษณีย์

ในการค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ จะต้องใส่ข้อมูลอย่างน้อย 1 ช่องเพื่อใช้เป็นคีย์ในการค้นหา

  • - ช่องรหัสไปรษณีย์ : ให้ใส่เลขรหัสไปรษณีย์ 5 หลัก เช่น 10200
  • - ช่องชื่อที่ทำการไปรษณีย์ : ให้ใส่ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ เช่น หลักสี่
  • - ช่องเขต/อำเภอ : ให้ใส่ชื่อเขตหรืออำเภอ เช่น พระนคร
  • - ช่องจังหวัด : ให้ใส่ชื่อจังหวัด เช่น กรุงเทพ

ข้อมูลทั้งหมดต้องกรอกเป็นภาษาไทย และสามารถใส่ข้อมูลเพื่อใช้ในการค้นหา มากกว่า 1 ช่องเพื่อจำกัดขอบเขตการค้นหาได้

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}