รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
15300ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์วังทอง พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์วังทอง พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.ย. 2562       
15281ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์บ้านตาขุน พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์บ้านตาขุน พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.ย. 2562       
14981ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ศรีเชียงใหม่ พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ศรีเชียงใหม่ พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ส.ค. 2562       
14592ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีปง พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีปง พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.ค. 2562       
14498ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเชื่อมอาคารบริหาร ปณท อาคารภาณุรังษีไปรษณียาคาร ชั้น ๒ โซน B บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเชื่อมอาคารบริหาร ปณท อาคารภาณุรังษีไปรษณียาคาร ชั้น ๒ โซน B บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.ค. 2562       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}