รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
15681ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีพยุหะคีรี พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีพยุหะคีรี พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ต.ค. 2562       
15589ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีวารินชำราบ พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีวารินชำราบ พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ต.ค. 2562       
15550ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์น้ำพอง พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์น้ำพอง พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ต.ค. 2562       
15531ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์สวี พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์สวี พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ต.ค. 2562       
15514ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งเบญจา พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (ครัั้งที่ ๒) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งเบญจา พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (ครัั้งที่ ๒) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 ต.ค. 2562       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}