รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ร้านไปรษณีย์ประกาศเชิญชวนผู้สนใจรับดำเนินงานการให้บริการไปรษณีย์ไทยในรูปแบบ ร้านไปรษณีย์ไทย

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
  มีความประสงค์จะขยายจุดการให้บริการไปรษณีย์และบริการการเงินในรูปแบบของ "ร้านไปรษณีย์ไทย" โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจที่ประสงค์รับดำเนินงานการให้บริการไปรษณีย์และบริการการเงินภายใต้ระบบ การควบคุมดูแลของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ดำเนินงานร้านไปรษณีย์ไทย มีสิทธิ์ใช้เครื่องหมายสินค้าของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ใช้ซอฟแวร์โปรแกรมระบบงานการให้บริการ ณ ร้านไปรษณีย์ไทย และได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานบริการไปรษณีย์ เป็นต้น โดยร้านไปรษณีย์ไทย ถือเป็นส่วนหนึ่งของเคาร์เตอร์ไปรษณีย์ของที่ทำการไปรษณีย์

ทั้งนี้ การแสดงความจำนงค์ขอรับดำเนินงานร้านไปรษณีย์ไทย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล และยื่นแบบแสดงความจำนงได้ที่ ฝ่ายบริหารเครือข่าย 

ติดต่อ :
อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10210-0299
ฝ่ายบริหารเครือข่าย   โทรศัพท์ 0 2831 3716-7   โทรสาร 0 2831 3714


Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}