รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ePacketบริการ ePacket ขาออกระหว่างประเทศ

บริการ ePacket ขาออกระหว่างประเทศ   


เป็นบริการระหว่างประเทศที่ ปณท พัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับธุรกิจระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจ e-Commerce ระหว่างประเทศ ที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เป็นบริการที่มีราคาประหยัด ตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ และสามารถใช้ควบคู่กับบริการรับประกันเพิ่มได้ตามวงเงินที่กำหนด แต่ไม่มีการชดใช้ค่าเสียหายหรือสูญหายในทุกกรณี และไม่มีการลงนามผู้รับสิ่งของ

เงื่อนไข : 
1.       จัดส่งสิ่งของเป็นซองหรือกล่อง (Package) พิกัดน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม  ยกเว้นปลายทางประเทศอังกฤษส่งได้ถึง 5 กิโลกรัม
2.       ค่าบริการคิดตามน้ำหนักที่ฝากส่งจริง โดยไม่คิดค่าบริการตามปริมาตรของกล่อง (Volumetric) ไม่มีค่าธรรมเนียมน้ำมัน (Fuel Surcharge) และภาษีมูลค่าเพิ่ม 
3.       มาตรฐานการนำจ่ายถึงผู้รับในต่างประเทศภายใน 3 – 9 วัน ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง 

***หมายเหตุ : หากเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินหรือสถานการณ์ภัยพิบัติ อาจมีผลกระทบกับมาตรฐานจัดส่งในบางพื้นที่ ส่งผลให้เกิดความล่าช้ากว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้***

ประเทศปลายทางที่เปิดให้บริการ :  

ประเทศกลุ่มที่ 1 ได้แก่ ประเทศฮ่องกง เกาหลีใต้ จีน มัลดีฟส์ เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไต้หวัน กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และ ภูฏาน 
ประเทศกลุ่มที่ 2 ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ศรีลังกา มาเก๊า อินเดีย และ นิวซีแลนด์
ประเทศกลุ่มที่ 3 ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ อังกฤษ 
ประเทศกลุ่มที่ 4 ได้แก่ ประเทศเยอรมนี สวีเดน และ โปแลนด์
ประเทศกลุ่มที่ 5 ได้แก่ ประเทศแคนาดา

จุดให้บริการ :  ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประทศ    และ เทสโก้ โลตัส สาขา ฟอร์จูน, พระราม 1, สุขึมวิท 50

อัตราค่าบริการ ePacket   :  คลิกที่นี่  

อัตราค่าชดใช้ค่าเสียหาย : บริการ ePacket ขาออกระหว่างประเทศ จะไม่มีการชดใช้ค่าเสียหายหรือสูญหายในทุกกรณี แต่สามารถใช้บริการ ePacket Plus โดยชำระค่าบริการเพิ่มอีก 30 บาท เพื่อรับความคุ้มครองกรรีเสียหาย/สูญหาย โดยชดใช้สูงถึง 1,500 บาท

เงื่อนไขสิ่งของห้ามส่งแต่ละประเทศปลายทางคลิกที่นี่

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}