รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
10809ประกาศร่าง (TOR)/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) ประกาศร่าง (TOR)/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding)  ประกวดราคาจ้างทำเสื้อปฏิบัติงานภายนอกที่ทำการ จำนวน 112,500 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะจากสาธารณชน ระหว่างวันที่ 17 - 29 ตุลาคม 2561 สามารถส่งคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะได้ที่ ส่วนวิชาการและวางแผน ฝ่ายจัดหาและพัสดุ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร 0-2831-3427 โทรสาร 0-2831-3420 หรือ e-mail Address : psd@thailandpost.com ทั้งนี้ในวันสุดท้ายทาง ปณท จะรับพิจารณาภายในเวลา 16.30 น. เท่านั้น 17 ต.ค. 2561       
10832ประกาศร่าง TOR งานจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการไปรษณีย์จรเข้บัว แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่ขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการไปรษณีย์จรเข้บัว แขวงรามอินทรา 
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เพื่อรับฟังคำวิจารณ์เสนอแนะจากธารณะชน ระหว่างวันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๑ - ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๑
สามารถส่งข้อวิจารณ์ได้ที่ e-mail address:wajangsanya@thailandpost.com 
หรือติดต่อได้ที่ ส่วนจัดจ้าง ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา ชั้น ๖ อาคารบริหาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๓๐๙๘ 
ทั้งนี้ ให้ยื่นข้อวิจารณ์ถึง ปณท ภายในวันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๑  เวลา ๑๖.๓๐ น. 

17 ต.ค. 2561 22 ต.ค. 2561       
10832ประกาศร่าง TOR งานจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการไปรษณีย์จรเข้บัว แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเผยแพร่ขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการไปรษณีย์จรเข้บัว แขวงรามอินทรา 
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เพื่อรับฟังคำวิจารณ์เสนอแนะจากธารณะชน ระหว่างวันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๑ - ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๑
สามารถส่งข้อวิจารณ์ได้ที่ e-mail address:wajangsanya@thailandpost.com 
หรือติดต่อได้ที่ ส่วนจัดจ้าง ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา ชั้น ๖ อาคารบริหาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๓๐๙๘ 
ทั้งนี้ ให้ยื่นข้อวิจารณ์ถึง ปณท ภายในวันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๑  เวลา ๑๖.๓๐ น. 

17 ต.ค. 2561 22 ต.ค. 2561       
10771ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ 22/2561 ลงวันที่ 17 ต.ค. 2561 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โพทะเล พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 08 ต.ค. 2561 07 พ.ย. 2561       
10771ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ 22/2561 ลงวันที่ 17 ต.ค. 2561 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โพทะเล พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 08 ต.ค. 2561 07 พ.ย. 2561       
10771ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ 22/2561 ลงวันที่ 17 ต.ค. 2561 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โพทะเล พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 08 ต.ค. 2561 07 พ.ย. 2561       
10771ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ 22/2561 ลงวันที่ 17 ต.ค. 2561 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โพทะเล พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 08 ต.ค. 2561 07 พ.ย. 2561       
10712ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ 20/2561 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์หนองกี่ พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 05 ต.ค. 2561 31 ต.ค. 2561       
10737ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ 21/2561 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ศรีสัชนาลัย พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 05 ต.ค. 2561 06 พ.ย. 2561       
10712ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ 20/2561 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์หนองกี่ พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 05 ต.ค. 2561 31 ต.ค. 2561       
10737ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ 21/2561 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ศรีสัชนาลัย พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 05 ต.ค. 2561 06 พ.ย. 2561       
10737ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ 21/2561 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ศรีสัชนาลัย พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 05 ต.ค. 2561 06 พ.ย. 2561       
10737ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ 21/2561 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ศรีสัชนาลัย พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 05 ต.ค. 2561 06 พ.ย. 2561       
10712ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ 20/2561 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์หนองกี่ พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 05 ต.ค. 2561 31 ต.ค. 2561       
10712ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ 20/2561 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561 งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์หนองกี่ พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 05 ต.ค. 2561 31 ต.ค. 2561       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}