รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
12806ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โนนไทย พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณ๊ย์โนนไทย พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา       
11362ประกาศร่าง (TOR) งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ส่องดาว พร้อมงานพิเศษอืน ๆ ที่ ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ประกาศร่าง (TOR)/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ส่องดาว พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะจากสาธารณชน  ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยสามารถส่งคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะได้ที่ ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  ๑๐๒๑๐-๐๒๙๙ โทร. ๐-๒๘๒๑-๓๐๙๘ e-mail : [email protected] ทั้งนี้ในวันสุดท้าย ทาง ปณท จะรับพิจารณาภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. เท่านั้น 15 พ.ย. 2561       
12806ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โนนไทย พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณ๊ย์โนนไทย พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา       
11362ประกาศร่าง (TOR) งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ส่องดาว พร้อมงานพิเศษอืน ๆ ที่ ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ประกาศร่าง (TOR)/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ส่องดาว พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะจากสาธารณชน  ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยสามารถส่งคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะได้ที่ ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  ๑๐๒๑๐-๐๒๙๙ โทร. ๐-๒๘๒๑-๓๐๙๘ e-mail : [email protected] ทั้งนี้ในวันสุดท้าย ทาง ปณท จะรับพิจารณาภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. เท่านั้น 15 พ.ย. 2561       
12806ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โนนไทย พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณ๊ย์โนนไทย พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา       
12806ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โนนไทย พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณ๊ย์โนนไทย พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา       
13439- ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก ที่นั่ง 2 ตอน ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 เม.ย. 2562 03 พ.ค. 2562       
13414ประกาศร่าง (TOR) งานจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ไปรษณีย์นครราชสีมา พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ไปรษณีย์นครราชสีมา พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์เสนอแนะจากธารณะชน ระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ สามารถส่งข้อวิจารณ์ได้ที่ e-mail :[email protected]  หรือติดต่อได้ที่ ส่วนจัดจ้าง ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา ชั้น ๖ อาคารบริหาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๓๔๙๓  ทั้งนี้ ให้ยื่นข้อวิจารณ์ถึง ปณท ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๖.๓๐ น.    11 เม.ย. 2562       
13415ประกาศร่าง (TOR) งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์วิหารแดง พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ประกาศร่าง (TOR) งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์วิหารแดง พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เพื่อรับฟังคำวิจารณ์เสนอแนะจากธารณะชน ระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ สามารถส่งข้อวิจารณ์ได้ที่ e-mail :[email protected]  หรือติดต่อได้ที่ ส่วนจัดจ้าง ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา ชั้น ๖ อาคารบริหาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๓๔๙๓  ทั้งนี้ ให้ยื่นข้อวิจารณ์ถึง ปณท ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๖.๓๐ น.    11 เม.ย. 2562       
13415ประกาศร่าง (TOR) งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์วิหารแดง พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ประกาศร่าง (TOR) งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์วิหารแดง พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี เพื่อรับฟังคำวิจารณ์เสนอแนะจากธารณะชน ระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ สามารถส่งข้อวิจารณ์ได้ที่ e-mail :[email protected]  หรือติดต่อได้ที่ ส่วนจัดจ้าง ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา ชั้น ๖ อาคารบริหาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๓๔๙๓  ทั้งนี้ ให้ยื่นข้อวิจารณ์ถึง ปณท ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๖.๓๐ น.    11 เม.ย. 2562       
13414ประกาศร่าง (TOR) งานจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ไปรษณีย์นครราชสีมา พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ไปรษณีย์นครราชสีมา พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์เสนอแนะจากธารณะชน ระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ สามารถส่งข้อวิจารณ์ได้ที่ e-mail :[email protected]  หรือติดต่อได้ที่ ส่วนจัดจ้าง ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา ชั้น ๖ อาคารบริหาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โทร. ๐๒ ๘๓๑ ๓๔๙๓  ทั้งนี้ ให้ยื่นข้อวิจารณ์ถึง ปณท ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๖.๓๐ น.    11 เม.ย. 2562       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}