รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
18093ปณท จห.(ธก)13/2563 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 45 หน่วย 10 มิ.ย. 2563 25 มิ.ย. 2563       
17910ปณท จห.(ธก)11/2563 ขายทอดตลาดแบตเตอรี่เก่าชำรุด จำนวน 11 รายการ รวม 226 ลูก 01 มิ.ย. 2563 16 มิ.ย. 2563       
17911ปณท จห.(ธก)12/2563 ขายทอดตลาดยางนอกเก่าชำรุด จำนวน 9 รายการ รวม 310 เส้น 01 มิ.ย. 2563 22 มิ.ย. 2563       
17768- ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ 19 พ.ค. 2563 02 มิ.ย. 2563       
18395ปณท ปข.1(ทพ)/2436 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ 19 พ.ค. 2563 23 มิ.ย. 2563       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}