รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
17047ปณท จห.(ธก)6/2563 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ที่ชำรุดหรือหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 8 คัน 16 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563       
17114- ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ่ชำรุด เสื่อมสภาพ 11 มี.ค. 2563 24 มี.ค. 2563       
16991ปณท จห.(ธก)8/2563 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 25 หน่วย 11 มี.ค. 2563 26 มี.ค. 2563       
17132ปณท ปข.8 (ทพ)/694 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ 11 มี.ค. 2563 08 พ.ค. 2563       
17012ปณท จห.(ธก)7/2563 ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ที่ชำรุดหรือหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 3 คัน 10 มี.ค. 2563 25 มี.ค. 2563       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}