รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
16526- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทพัฒนาบุคลากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (2563 - 2565) โดยวิธีคัดเลือก 23 ม.ค. 2563       
16611ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องปรับอกาาศพร้อมติดตั้ง ที่ ห้องรับรอง ๑ และห้องรับรอง ๒ ชั้น ๑ มุม A อาคารบริหาร ปณท เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องปรับอกาาศพร้อมติดตั้ง ที่ ห้องรับรอง ๑ และห้องรับรอง ๒ ชั้น ๑ มุม A อาคารบริหาร ปณท เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 23 ม.ค. 2563       
16496ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ทับสะแก พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีคัดเลือก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ทับสะแก พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีคัดเลือก 15 ม.ค. 2563       
16363- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 26 ธ.ค. 2562       
16350-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบสารสนเทศ ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีคัดเลือก
24 ธ.ค. 2562       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}