รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
12635- ยกเลิกการจัดเช่าระบบเครือข่ายไปรษณีย์ Online จำนวน 1,414 หน่วยงาน ระยะเวลา 36 เดือน โดยวิธีคัดเลือก 30 ม.ค. 2562       
12668- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์บนคลาวด์ (e-Mail Cloud Service) จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน โดยวิธีคัดเลือก 30 ม.ค. 2562       
12610- ยกเลิกโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ของโครงการ Digital Classroom จำนวน 4 รายการโดยวิธีคัดเลือก 28 ม.ค. 2562       
12352- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิ์การใช้ระบบบริการไดเรคทอรี่ (Directory Service) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 21 ม.ค. 2562       
12295-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาระบบสำรองข้อมูล จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 36 เดือน โดยวิธีคัดเลือก
16 ม.ค. 2562       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}