รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
18400-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีคัดเลือก
01 ก.ค. 2563       
18355- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 30 มิ.ย. 2563       
18252ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างออกแบบอาคารปฏิบัติการไปรษณีย์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ห้าแยกปากเกร็ด ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างออกแบบอาคารปฏิบัติการไปรษณีย์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ห้าแยกปากเกร็ด ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 24 มิ.ย. 2563       
18249-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบตรวจจับและป้องกันการบุกรุกในระบบเครือข่าย (IPS)  จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 24 เดือน โดยวิธีคัดเลือก
23 มิ.ย. 2563       
18267- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) สำหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (External SAN Storage HPE 3PAR 8400) โดยวิธีคัดเลือก 23 มิ.ย. 2563       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}