รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
17135ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงติดตั้งลิฟต์ขนส่งไปรษณียภัณฑ์ ที่ อาคาร E-POST บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงติดตั้งลิฟต์ขนส่งไปรษณียภัณฑ์ ที่ อาคาร E-POST บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 23 มี.ค. 2563       
17068- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์จุมพล โดยวิธีคัดเลือก 04 มี.ค. 2563       
16906-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานนวัตกรรม 5 ปี (ปี 2563 - 2567) โดยวิธีคัดเลือก
28 ก.พ. 2563       
16863- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อวางรูปแบบ CIO Office บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยวิธีคัดเลือก 25 ก.พ. 2563       
16818- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิขสิทธิ์ระบบ Call Center พร้อมอุปกรณ์โทรศัพท์ โดยวิธีคัดเลือก 20 ก.พ. 2563       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}