รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
14153-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 6 เดือน โดยวิธีคัดเลือก
13 มิ.ย. 2562       
14012- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผนกลยุทธ์และดำเนินงานประชาสัมพันธ์การสื่อสารออนไลน์เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของ ปณท โดยวิธีคัดเลือก 06 มิ.ย. 2562       
14006- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ของโครงการ Digital Classroom จำนวน 4 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 31 พ.ค. 2562       
13981- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดหาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System HRIS) โดยวิธีคัดเลือก 31 พ.ค. 2562       
13888- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาทบทวนและออกแบบสมรรถนะ การประเมินความเหมาะสมและศักยภาพของบุคลากร รวมทั้งการจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน โดยวิธีคัดเลือก 23 พ.ค. 2562       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}