รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ธนาณัติ


รูปธนาณัติด่วนพิเศษ

ธนาณัติด่วนพิเศษ

บริการส่งเงินถึงผู้รับด้วยความรวดเร็วและแน่นอนเป็นพิเศษภายใน 1 – 2 วันทำการนับจากวันที่ฝากส่ง

อ่านต่อ
รูปธนาณัติระหว่างประเทศ

บริการธนาณัติระหว่างประเทศ

บริการธนาณัติที่ส่งจากประเทศไทยไปจ่ายเงินให้แก่ผู้รับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ในต่างประเทศ หรือจากต่างประเทศมาจ่ายเงินให้แก่ผู้รับ

อ่านต่อ
รูปโลโก้บริการ E-Money

บริการธนาณัติออนไลน์ ผ่าน Internet

บริการฝากส่งเงินด่วนพิเศษถึงผู้รับปลายทางภายในประเทศโดยผ่านเครือข่าย Internet ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาได้ด้วยตนเอง

อ่านต่อ
รูปธนาณัติธรรมดา

ธนาณัติธรรมดา

บริการส่งเงินถึงผู้รับภายใน 1 – 5 วันทำการนับจากวันที่ฝากส่ง โดย ไปรษณีย์จะส่งธนาณัติให้ผู้รับทางไปรษณีย์รับรอง

อ่านต่อ

บริการธนาณัติออนไลน์

บริการฝากส่งเงินด่วนพิเศษถึงผู้รับปลายทางภายในประเทศโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ผู้รับและผู้ส่งเงินไม่ต้องมีบัญชีเงินฝาก

อ่านต่อ

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}