รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศจัดซื้อ


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
18436- ประกาศเชิญชวน ซื้อตู้ล็อคเกอร์ ชนิด 9 ช่อง จำนวน 80 ตู้ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 10 ก.ค. 2563 22 ก.ค. 2563       
18367-
  • ประกาศเซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 น้ำหนักกระดาษ 80 แกรม ฉลากสีเขียว จำนวน 72,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
29 มิ.ย. 2563 16 ก.ค. 2563       
18051- ซื้อกระดาษโรเนียวสั้น ขนาด A4 น้ำหนักกระดาษ 70 แกรม คุณภาพมาตรฐาน จำนวน 20,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 10 มิ.ย. 2563 25 มิ.ย. 2563       
16523- ประกาศเชิญชวน ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ4  ชนิด 80 แกรม จำนวน 15,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 09 ม.ค. 2563 17 ม.ค. 2563       
165368/ปข.2/2563 ประกาศเชิญชวน ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารปฏิบัติการไปรษณีย์จังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ (ครั้งที่ 2) 09 ม.ค. 2563 14 ก.พ. 2563       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}