รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศจัดซื้อ


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
16068- ประกาศเชิญชวน ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 29 พ.ย. 2562 12 ธ.ค. 2562       
15185- ประกาศเชิญชวน ซื้อกระดาษโรเนียวสั้น ขนาด A4 น้ำหนักกระดาษ 70 แกรม คุณภาพมาตรฐาน จำนวน 20,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 02 ก.ย. 2562 10 ก.ย. 2562       
14491- ประกาศเชิญชวน การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ฉลากเขียว จำนวน 60,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 09 ก.ค. 2562 19 ก.ค. 2562       
11736- ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 น้ำหนักกระดาษ 70 แกรม (มอก.) จำนวน 8,400 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 14 ธ.ค. 2561 26 ธ.ค. 2561       
10664- ประกาศเชิญชวน ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 น้ำหนักกระดาษ 80 แกรม ฉลากเขียว จำนวน 50,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 02 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2561       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}