รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศจัดซื้อ


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
16523- ประกาศเชิญชวน ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ4  ชนิด 80 แกรม จำนวน 15,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 09 ม.ค. 2563 17 ม.ค. 2563       
165368/ปข.2/2563 ประกาศเชิญชวน ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารปฏิบัติการไปรษณีย์จังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ (ครั้งที่ 2) 09 ม.ค. 2563 14 ก.พ. 2563       
16209- ประกาศเชิญชวน การซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 น้ำหนักกระดาษ 80 แกรม ฉลากเขียว จำนวน 72,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 16 ธ.ค. 2562 26 ธ.ค. 2562       
16190- ประกาศเชิญชวนการซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 น้ำหนักกระดาษ 70 แกรม (มอก.) จำนวน 8,400 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 16 ธ.ค. 2562 26 ธ.ค. 2562       
16268ปน.2 (ทพ.2) 111/2562 ประกาศเชิญชวน ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4  ชนิด 70 แกรม จำนวน 16,700 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 16 ธ.ค. 2562 24 ธ.ค. 2562       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}