รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศจัดซื้อ


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
11736- ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 น้ำหนักกระดาษ 70 แกรม (มอก.) จำนวน 8,400 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 14 ธ.ค. 2561 26 ธ.ค. 2561       
10664- ประกาศเชิญชวน ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 น้ำหนักกระดาษ 80 แกรม ฉลากเขียว จำนวน 50,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 02 ต.ค. 2561 12 ต.ค. 2561       
9868- การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด เอ 4 จำนวน 15,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 28 พ.ค. 2561 04 มิ.ย. 2561       
9295- ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 น้ำหนัก 80 แกรม ฉลากเขียว จำนวน 50,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 16 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561       
7863- ประกาศราคากลาง ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 น้ำหนัก 80 แกรม ฉลากสีเขียว จำนวน 50,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) 04 ม.ค. 2561       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}