รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศขอบเขตของงาน (TOR)


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
7464ประกาศร่าง TOR งานปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วม และระบบสุขาภิบาล งานปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วม และระบบสุขาภิบาล ภายนอกอาคารศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพฯ (ศป.กท.) แขวงรองเมือง 
เขตรองเมือง กรุงเทพฯ
กำหนดเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๐ 
ได้ที่ e-mail addree:wajangsany@thailandpost.com หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนจัดจ้าง ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 
เอกสารประกวดราคาจ้าง

17 พ.ย. 2560       
7417ร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) งานปรับปรุงซ่อมแซมสนามเทนนิส งานปรับปรุงสนามเทนนิส บริเวณชั้น ๙ อาคารจอดรถยนต์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

กำหนดเพื่อรับฟังคำวิจารณ์เสนอแนะจากสาธารณะชน ระหว่างวันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๐ 
สามารถส่งคำวิจารณ์ได้ที่ e-mail address:wajangsanya@thailandpost.com หรือติดต่อได้ที่ ส่วนจัดจ้าง
ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เบอร์โทร. 0-2831-3098, Fax.0-2831-3461
ทั้งนี้ให้ยื่นข้อวิจารณ์ ณ ปณท ภายในวันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น.
14 พ.ย. 2560       
7464ประกาศร่าง TOR งานปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วม และระบบสุขาภิบาล งานปรับปรุงห้องน้ำ-ส้วม และระบบสุขาภิบาล ภายนอกอาคารศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพฯ (ศป.กท.) แขวงรองเมือง 
เขตรองเมือง กรุงเทพฯ
กำหนดเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๐ 
ได้ที่ e-mail addree:wajangsany@thailandpost.com หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ส่วนจัดจ้าง ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 
เอกสารประกวดราคาจ้าง

17 พ.ย. 2560       
7417ร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) งานปรับปรุงซ่อมแซมสนามเทนนิส งานปรับปรุงสนามเทนนิส บริเวณชั้น ๙ อาคารจอดรถยนต์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

กำหนดเพื่อรับฟังคำวิจารณ์เสนอแนะจากสาธารณะชน ระหว่างวันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๐ 
สามารถส่งคำวิจารณ์ได้ที่ e-mail address:wajangsanya@thailandpost.com หรือติดต่อได้ที่ ส่วนจัดจ้าง
ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เบอร์โทร. 0-2831-3098, Fax.0-2831-3461
ทั้งนี้ให้ยื่นข้อวิจารณ์ ณ ปณท ภายในวันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น.
14 พ.ย. 2560       
7417ร่างเอกสารประกวดราคา (TOR) งานปรับปรุงซ่อมแซมสนามเทนนิส งานปรับปรุงสนามเทนนิส บริเวณชั้น ๙ อาคารจอดรถยนต์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

กำหนดเพื่อรับฟังคำวิจารณ์เสนอแนะจากสาธารณะชน ระหว่างวันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๐ 
สามารถส่งคำวิจารณ์ได้ที่ e-mail address:wajangsanya@thailandpost.com หรือติดต่อได้ที่ ส่วนจัดจ้าง
ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เบอร์โทร. 0-2831-3098, Fax.0-2831-3461
ทั้งนี้ให้ยื่นข้อวิจารณ์ ณ ปณท ภายในวันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น.
14 พ.ย. 2560       
6766ประกาศ TOR ประกาศเผยแพร่ขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์นำจ่ายแบบพกพา จำนวน 16,926 เครื่อง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายหลังประกาศรับฟังคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะไปแล้วเมื่อวันที่ 3 -14 กรกฎาคม 2560 ดังนั้นในการประกาศครั้งนี้ มิได้ประกาศเพื่อรับฟังคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะ แต่อย่างใดและเมื่อครบกำหนดระยะเวลา ประกาศ วันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2560 แล้วหน่วยงานจะดำเนินการในขั้นตอนการประกาศจัดซื้อต่อไป
17 ส.ค. 2560       
6704ประกาศร่าง TOR งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว พร้อมงานพิเศษอื่นๆ ที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ประกาศเผยแพร่ขอบเขตของงาน (TOR)งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว พร้อมงานพิเศษอื่นๆ ที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับฟังคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะจากสาธารณชน ระหว่างวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยสามารถส่งคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะได้ที่ ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  ๑๐๒๑๐-๐๒๙๙ โทร. ๐-๒๘๓๑-๓๐๙๘
e-mail : wajangsanya@thailandpost.com ทั้งนี้ในวันสุดท้าย ทาง ปณท จะพิจารณา ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. เท่านั้น
09 ส.ค. 2560 15 ส.ค. 2560       
6704ประกาศร่าง TOR งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว พร้อมงานพิเศษอื่นๆ ที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ประกาศเผยแพร่ขอบเขตของงาน (TOR)งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุมแก้ว พร้อมงานพิเศษอื่นๆ ที่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับฟังคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะจากสาธารณชน ระหว่างวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยสามารถส่งคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะได้ที่ ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  ๑๐๒๑๐-๐๒๙๙ โทร. ๐-๒๘๓๑-๓๐๙๘
e-mail : wajangsanya@thailandpost.com ทั้งนี้ในวันสุดท้าย ทาง ปณท จะพิจารณา ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. เท่านั้น
09 ส.ค. 2560 15 ส.ค. 2560       
6681ประกาศ TOR ประกาศเผยแพร่ขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อระบบคิวอัตโนมัติ (ขนาดเล็ก) จำนวน 240 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะจากสาธารณชน ระหว่างวันที่ 7 - 17 สิงหาคม 2560 สามารถส่งคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะได้ที่ ส่วนวิชาการและสัญญา ฝ่ายจัดหาและคลังพัสดุ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร 0-2831-3427-8 โทรสาร 0-2831-3420 หรือ e-mail Address : psd@thailandpost.com ทั้งนี้ในวันสุดท้ายทาง ปณท จะรับพิจารณาภายในเวลา 16.30 น. เท่านั้น 07 ส.ค. 2560       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}