รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ส่งมีหลักฐานeCo-post

ส่งแบบประหยัดสายพันธุ์ใหม่ “อีโค่โพสต์”

จัดหนักถึง 10 กก. ตรวจสอบได้ (ต้นทาง-ปลายทาง) 

คุ้มครองสูง 1,500 บาท

พิกัดน้ำหนัก อัตราค่าบริการ (บาทต่อชิ้น)
ไม่เกิน 20 กรัม 20
เกิน  20 กรัม แต่ไม่เกิน 100 กรัม 22
เกิน 100 กรัม แต่ไม่เกิน 250 กรัม 26
เกิน 250 กรัม แต่ไม่เกิน 500 กรัม 30
เกิน 500 กรัม แต่ไม่เกิน 1,000 กรัม 40
เกิน 1,000 กรัม แต่ไม่เกิน 2,000 กรัม 60
เกิน 2,000 กรัม แต่ไม่เกิน 4,000 กรัม 80
เกิน 4,000 กรัม แต่ไม่เกิน 6,000 กรัม 120
เกิน 6,000 กรัม แต่ไม่เกิน 10,000 กรัม 160

พร้อมส่วนลดพิเศษ  ยิ่งส่งมาก ยิ่งคุ้ม
วงเงินค่าฝากส่ง ส่วนลด
ต่อครั้ง (เงินสด) ต่อเดือน (เงินสด/เงินเชื่อ
2,000 – 3,000 บาท 50,000 – 80,000 บาท 3%
เกิน 3,000 บาท – 5,000 บาท เกิน 80,000 – 120,000 บาท 5%
เกิน 5,000 บาท เกิน 120,000 บาท 7%

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}