รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประเภทของแสตมป์


รูปแผ่นตราไปรษณียากรส่วนตัว

แผ่นตราไปรษณียากรส่วนตัว

ตราไปรษณียากรที่สามารถพิมพ์ภาพตามความต้องการในกรอบแสตมป์ว่างเคียงคู่กับแสตมป์หลัก

อ่านต่อ
รูปแผ่นตราไปรษณียากรส่วนตัวแบบใช้งาน

แผ่นตราไปรษณียากรส่วนตัวแบบใช้งาน

สื่อประชาสัมพันธ์แนวใหม่ที่ช่วยสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์ของสินค้า องค์กร หรือโปรโมชั่นพิเศษที่ต้องการเผยแพร่ในเอกลักษณ์ที่แตกต่าง

อ่านต่อ
ตราไปรษณียากรพิเศษลายวันวาเลนไทน์

ตราไปรษณียากรพิเศษ

เป็นตราไปรษณียากรที่มีภาพและสีสันสวยงามเช่นเดียวกับตราไปรษณียากรที่ระลึก

อ่านต่อ
รูปตราไปรษณียากรที่ระลึก

ตราไปรษณียากรที่ระลึก

ตราไปรษณียากรที่จัดพิมพ์เพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในวาระพิเศษ หรือเหตุการณ์และวันสำคัญต่างๆ รวมถึงกิจกรรมที่เป็นสากล

อ่านต่อ
รูปตราไปรษณียากรทั่วไป

ตราไปรษณียากรทั่วไป

ตราไปรษณียากรที่พิมพ์จำหน่ายเป็นประจำ มีการพิมพ์เพิ่มเติมเพื่อให้มีเพียงพอใช้ในกิจการไปรษณีย์ เดิมเรียกว่า ตราไปรษณียากรพระบรมฉายาลักษณ์

อ่านต่อ

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}