รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
9497งานจ้างปรับปรุงห้องเก็บของเพื่อจัดทำเป็นห้องน้ำ-ส้วม ภายในอาคาร APPT (เดิม) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 05 มิ.ย. 2561       
9578จ้างปรับปรุงพื้นที่โถงกลางชั้น ๑ พร้อมชั้นใต้ดิน อาคารไปรษณีย์กลาง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก (ครั้งที่ ๒) 26 มิ.ย. 2561       
9497งานจ้างปรับปรุงห้องเก็บของเพื่อจัดทำเป็นห้องน้ำ-ส้วม ภายในอาคาร APPT (เดิม) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 05 มิ.ย. 2561       
9578จ้างปรับปรุงพื้นที่โถงกลางชั้น ๑ พร้อมชั้นใต้ดิน อาคารไปรษณีย์กลาง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก (ครั้งที่ ๒) 26 มิ.ย. 2561       
15326- ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทพัฒนาบุคลากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (2563 - 2565) โดยวิธีคัดเลือก 19 ก.ย. 2562       
15262- ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ IPS จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 06 ก.ย. 2562       
15210- ประกาศราคากลาง จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สายและอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับหน่วยงานที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ศูนย์ไปรษณีย์ทั่วประเทศ โดยวิธีคัดเลือก 03 ก.ย. 2562       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}