รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
9497งานจ้างปรับปรุงห้องเก็บของเพื่อจัดทำเป็นห้องน้ำ-ส้วม ภายในอาคาร APPT (เดิม) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 05 มิ.ย. 2561       
9578จ้างปรับปรุงพื้นที่โถงกลางชั้น ๑ พร้อมชั้นใต้ดิน อาคารไปรษณีย์กลาง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก (ครั้งที่ ๒) 26 มิ.ย. 2561       
9497งานจ้างปรับปรุงห้องเก็บของเพื่อจัดทำเป็นห้องน้ำ-ส้วม ภายในอาคาร APPT (เดิม) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 05 มิ.ย. 2561       
9578จ้างปรับปรุงพื้นที่โถงกลางชั้น ๑ พร้อมชั้นใต้ดิน อาคารไปรษณีย์กลาง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก (ครั้งที่ ๒) 26 มิ.ย. 2561       
13388- ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำแผนกลยุทธ์และดำเนินงานประชาสัมพันธ์การสื่อสารออนไลน์เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของ ปณท โดยวิธีคัดเลือก 05 เม.ย. 2562       
13319- ประกาศราคากลาง จ้างจัดทำ VDO Presentation เกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศของ ปณท โดยวิธีคัดเลือก 02 เม.ย. 2562       
13309- ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาทบทวนและออกแบบสมรรถนะ การประเมินความเหมาะสมและศักยภาพของบุคลากร รวมทั้งการจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน โดยวิธีคัดเลือก 01 เม.ย. 2562       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}