รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
9497งานจ้างปรับปรุงห้องเก็บของเพื่อจัดทำเป็นห้องน้ำ-ส้วม ภายในอาคาร APPT (เดิม) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 05 มิ.ย. 2561       
9578จ้างปรับปรุงพื้นที่โถงกลางชั้น ๑ พร้อมชั้นใต้ดิน อาคารไปรษณีย์กลาง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก (ครั้งที่ ๒) 26 มิ.ย. 2561       
9497งานจ้างปรับปรุงห้องเก็บของเพื่อจัดทำเป็นห้องน้ำ-ส้วม ภายในอาคาร APPT (เดิม) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 05 มิ.ย. 2561       
9578จ้างปรับปรุงพื้นที่โถงกลางชั้น ๑ พร้อมชั้นใต้ดิน อาคารไปรษณีย์กลาง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก (ครั้งที่ ๒) 26 มิ.ย. 2561       
15696งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ถลาง พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ถลาง พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก 06 พ.ย. 2562       
15686งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ดอนสัก พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ดอนสัก พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก 11 พ.ย. 2562       
15686งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ดอนสัก พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ดอนสัก พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก 11 พ.ย. 2562       
15695งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์เขามหาชัย พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์เขามหาชัย พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก 07 พ.ย. 2562       
15695งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์เขามหาชัย พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์เขามหาชัย พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือก 07 พ.ย. 2562       
15696งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ถลาง พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ถลาง พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก 06 พ.ย. 2562       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}