รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
9497งานจ้างปรับปรุงห้องเก็บของเพื่อจัดทำเป็นห้องน้ำ-ส้วม ภายในอาคาร APPT (เดิม) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 05 มิ.ย. 2561       
9578จ้างปรับปรุงพื้นที่โถงกลางชั้น ๑ พร้อมชั้นใต้ดิน อาคารไปรษณีย์กลาง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก (ครั้งที่ ๒) 26 มิ.ย. 2561       
9497งานจ้างปรับปรุงห้องเก็บของเพื่อจัดทำเป็นห้องน้ำ-ส้วม ภายในอาคาร APPT (เดิม) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 05 มิ.ย. 2561       
9578จ้างปรับปรุงพื้นที่โถงกลางชั้น ๑ พร้อมชั้นใต้ดิน อาคารไปรษณีย์กลาง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก (ครั้งที่ ๒) 26 มิ.ย. 2561       
10784ประกาศยกเลิกงานจ้าง ออกแบบ สร้างสรรค์วิธีการใช้พื่นที่ว่างของอาคารที่ทำการไปรษณีย์ให้เกิดประโยชน์ จำนวน ๖ แห่ง (ปณ.สว่างแดนดิน, อาคารปฏิบัติการไปรษณีย์มุกดาหาร, ปณ.หนองม่วงไข่, ปณ.อัมพวา, ปณ.เขาทราย.ปณ.ปลวกแดง) 12 ต.ค. 2561       
10781- ประกาศราคากลาง จ้างดำเนินการผลิตและติดตั้งสื่อโฆษณาบนตัวรถยนต์บรรทุกขนส่ง (Sticker Wrapping) จำนวน 63 คัน โดยวิธีคัดเลือก 10 ต.ค. 2561       
10779- ประกาศราคากลาง ซื้อระบบสำหรับใช้ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 10 ต.ค. 2561       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}