รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
8086งานจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยีห่้อ มิตซูบิชิ ที่ อาคารบริหาร จำนวน ๔ ชุด และอาคารจอดรถยนต์ จำนวน ๒ ชุด ที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 28 ก.พ. 2561       
8335งานจ้างจัดทำราวกันตกด้านหน้าอาคารศูนย์อาหาร ปณท ๑ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ       
8086งานจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยีห่้อ มิตซูบิชิ ที่ อาคารบริหาร จำนวน ๔ ชุด และอาคารจอดรถยนต์ จำนวน ๒ ชุด ที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 28 ก.พ. 2561       
8335งานจ้างจัดทำราวกันตกด้านหน้าอาคารศูนย์อาหาร ปณท ๑ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ       
16505- ประกาศราคากลาง จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่ ทรัพย์สิน บุคคล และระบบจราจร ของศูนย์ไปรษณีย์ จำนวน 3 แห่ง (ศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่, ศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพฯ, ศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ) ระยะเวลา 11 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2563       
16538- ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ Dot Matrix ชนิดแคร่สั้น จำนวน 7 เครื่อง 20 ม.ค. 2563       
16539- ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ Multifunction ชนิดเลเซอร์/LED ขาวดำ จำนวน 22 เครื่อง 20 ม.ค. 2563       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}