รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศยกเลิกแผน


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
14239- ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ซื้อรถยนต์ตู้นำจ่ายไปรษณีย์ จำนวน 10 คัน) 20 มิ.ย. 2562       
13978- ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ซื้อรถยนต์บรรทุกแบบตู้ทึบ ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ พร้อมติดตั้งประตูท้ายระบบไฮดรอลิก จำนวน 24 คัน) 30 พ.ค. 2562       
13729- ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้ัอจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 โครงการ 17 พ.ค. 2562       
13655- ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 โครงการ 10 พ.ค. 2562       
13588- ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 โครงการ 03 พ.ค. 2562       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}