รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศยกเลิกแผน


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
13978- ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ซื้อรถยนต์บรรทุกแบบตู้ทึบ ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ พร้อมติดตั้งประตูท้ายระบบไฮดรอลิก จำนวน 24 คัน) 30 พ.ค. 2562       
13729- ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้ัอจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 โครงการ 17 พ.ค. 2562       
13655- ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 โครงการ 10 พ.ค. 2562       
13588- ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 โครงการ 03 พ.ค. 2562       
13498ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องทำน้ำเย็น Chiller No.๑ และ Chiller No.๓ อาคารการกำลัง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องทำน้ำเย็น Chiller No.๑ และ Chiller No.๓ อาคารการกำลัง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 24 เม.ย. 2562       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}