รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศยกเลิกแผน


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
13245- ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จัดหาผู้ให้เช่าระบบเครือข่ายไปรษณีย์ Online จำนวน 1,414 หน่วยงาน) 27 มี.ค. 2562       
13233- ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จ้างที่ปรึกษาจัดหาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System HRIS)) 26 มี.ค. 2562       
13238ประกาศยกเลิกแผนการจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์สองพี่น้อง พร้อมพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศยกเลิกแผนการจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์สองพี่น้อง พร้อมพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 26 มี.ค. 2562       
13254ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓ งาน ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓ งาน 26 มี.ค. 2562       
13231ประกาศยกเลิกแผนงานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ทับสะแก พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศยกเลิกแผนงานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ทับสะแก พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 25 มี.ค. 2562       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}