รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศยกเลิกแผน


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
15317- ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างทำหมวกนิรภัย จำนวน 42,000 ใบ) 16 ก.ย. 2562       
15211ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องแสตมป์ทอง อาคารหอประชุมไปรษณีย์ไทย ปณท ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานปรับปรุงระบบปรับอากาศห้องแสตมป์ทอง อาคารหอประชุมไปรษณีย์ไทย ปณท ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 02 ก.ย. 2562       
15126- ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จัดซื้อที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์ ขนาด 2 จำนวน 1 คูหา เพื่อปรับปรุงเป็นเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สังกัดที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดร้อยเอ็ด (งบประมาณปี 2558 ผูกพันมาดำเนินการปี 2562)) 31 ก.ค. 2562       
15125- ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จัดซื้อที่ดินขนาดเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา) 31 ก.ค. 2562       
15168- ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (จัดซื้อที่ดินขนาดเนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการนำจ่าย 4 สังกัดที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดนครราชสีมา) 31 ก.ค. 2562       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}