รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศยกเลิกแผน


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
17912-
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างทำป้ายที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตและ Backdrop สำหรับ ปณอ. จำนวน 1,406 ชุด)
01 มิ.ย. 2563       
17187- ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รถยนต์กระบะบรรทุก ขนาด 2 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน) 07 เม.ย. 2563       
17269- ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานปรับปรุงตกแต่งสถานที่เพื่อจัดตั้งเป็นเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ บ้านคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30 มี.ค. 2563       
17250- ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงตกแต่งสถานที่เพื่อจัดตั้งเป็นเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ สี่แยกพ่อขุนผาเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 23 มี.ค. 2563       
16076- ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์จุมพล) 15 พ.ย. 2562       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}