รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศยกเลิกแผน


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
12327- ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 4 โครงการ 17 ม.ค. 2562       
12311- ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 โครงการ 17 ม.ค. 2562       
11850- ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จ้างเหมาบริการจัดงานเลี้ยงกิจกรรมปีใหม่ 2562) 25 ธ.ค. 2561       
11789- ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุ FM 93.5 MHz Happy Time HD1 ระยะเวลา 6 เดือน) 18 ธ.ค. 2561       
10631- ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ซื้อสิทธิ์/ลิขสิทธิ์การใช้งานระบบบริหารจัดการไฟล์เอกสารภายในองค์กร (Enterprise File Sharing) จำนวน 500 สิทธิ์) 26 ก.ย. 2561       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}