รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศยกเลิกแผน


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
10631- ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ซื้อสิทธิ์/ลิขสิทธิ์การใช้งานระบบบริหารจัดการไฟล์เอกสารภายในองค์กร (Enterprise File Sharing) จำนวน 500 สิทธิ์) 26 ก.ย. 2561       
10555- ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เครื่องจักรประทับตราขีดฆ่าตราไปรษณียากร แบบความเร็วสูง จำนวน 22 เครื่อง) 18 ก.ย. 2561       
10023- ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จัดหาผู้ให้เช่าระบบเครือข่ายไปรษณีย์ไทย Online จำนวน 1,414 หน่วยงาน) 26 ก.ค. 2561       
9445- ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2 โครงการ 01 มิ.ย. 2561       
9771- ยกเลิกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างที่ทำการไปรษณีย์กุมภวาปี) 27 เม.ย. 2561       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}