รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้าง


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
14898ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์สวี พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์สวี พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 15 ส.ค. 2562       
14901ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์อุทัย พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์อุทัย พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 15 ส.ค. 2562       
14878ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์กลางดง พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์กลางดง พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 15 ส.ค. 2562       
14895- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบ Data Address Cleansing Tool และบริการอื่นๆ ของ ปณท จำนวน 1 ระบบ) 14 ส.ค. 2562       
14880ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์เชียรใหญ่ พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์เชียรใหญ่ พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 14 ส.ค. 2562       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}