รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้าง


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
16476ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์หนองไผ่ พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหัวดเพชรบูรณ์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์หนองไผ่ พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหัวดเพชรบูรณ์ 15 ม.ค. 2563       
17167- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างบำรุงรักษา ปรับปรุง และพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ดินและอาคาร จำนวน 1 ระบบ) 30 มี.ค. 2563       
17150- ประกาศเผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง กจป. จำนวน 1 คัน) 30 มี.ค. 2563       
17107ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ๑๑๕/๒๔ kv และ ๒๔ kv Ring Main Unit (RMU) ปณท เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ๑๑๕/๒๔ kv และ ๒๔ kv Ring Main Unit (RMU) ปณท เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 มี.ค. 2563       
16998- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์กราฟฟิก Mac Pro จำนวน 2 เครื่อง) 13 มี.ค. 2563       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}