รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้าง


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
11720ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ไชยา พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ไชยา พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14 ธ.ค. 2561       
11730- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ซื้ออุปกรณ์ของโครงการ Digital Classroom จำนวน 4 รายการ) 13 ธ.ค. 2561       
11669ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์บ้านโพธิ์ พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (ดำเนินการต่อจากผู้รับจ้างรายเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingป  07 ธ.ค. 2561       
11656ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์คลองจันดี พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์คลองจันดี พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 07 ธ.ค. 2561       
11715- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 06 ธ.ค. 2561       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}