รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้าง


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
15578- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างดำเนินการขอต่อระยะเวลาการบำรุงรักษาโปรแกรมออราเคิลจากเจ้าของผลิตภัณฑ์) 18 ต.ค. 2562       
15575ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โป่งน้ำร้อน พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โป่งน้ำร้อน พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 17 ต.ค. 2562       
15591- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนระบบ Track and Trace จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 12 เดือน) 16 ต.ค. 2562       
15557ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์จตุรพักตรพิมาน พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์จตุรพักตรพิมาน พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 15 ต.ค. 2562       
15533ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์สอยดาว พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์สอยดาว พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  11 ต.ค. 2562       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}