รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้าง


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
12816- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างรถบริการรับ-ส่ง ผู้ปฏิบัติงานของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จำนวน 10 เส้นทาง ระยะเวลา 2 ปี) 12 ก.พ. 2562       
12784ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑ งานจ้างก้อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดระยอง พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 08 ก.พ. 2562       
12760ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการไปรษณีย์บางปะอิน พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งานปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการไปรษณีย์บางปะอิน พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  06 ก.พ. 2562       
12717- ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.(ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้น/แขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 BTU พร้อมการติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง) 31 ม.ค. 2562       
12634- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 โครงการ 30 ม.ค. 2562       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}