รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้าง


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
16050- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบฐานข้อมูล จำนวน 8 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน) 03 ธ.ค. 2562       
15963- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 น้ำหนักกระดาษ 80 แกรม ฉลากเขียว จำนวน 72,000 รีม) 29 พ.ย. 2562       
15917- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 น้ำหนักกระดาษ 70 แกรม (มอก.) จำนวน 8,400 รีม) 28 พ.ย. 2562       
15918ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื่้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์รัตภูมิ พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื่้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์รัตภูมิ พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 28 พ.ย. 2562       
15956- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการขยายเวลาว่าจ้างบริหารจัดการด้านอัตรากำลัง (Outsource) กระบวนการคัดแยกและแลกเปลี่ยนถุงไปรษณีย์ ณ ที่ทำการ (HUB) 6 แห่ง) 28 พ.ย. 2562       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}