รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้าง


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
18416- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างดูแลบำรุงรักษาสวนและภูมิทัศน์ บริเวณศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ และบริเวณศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ ระยะเวลา 1 ปี) 13 ก.ค. 2563       
18434- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สายและอุปกรณ์สำหรับหน่วยงานที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ศูนย์ไปรษณีย์ทั่วประเทศ) 10 ก.ค. 2563       
18413- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ซื้อระบบช่องทางเข้า-ออก อัตโนมัติ (Flap Gate) จำนวน 1 ระบบ) 09 ก.ค. 2563       
18430- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563(ซื้อแบตเตอรี่รถ Fork Lift ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ รวม 12 ลูก) 09 ก.ค. 2563       
18427- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างทำความสะอาด บำรุงรักษาสถานที่ งานโยธาและงานทั่วไป บริเวณศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ แผนก e-Commerce คลัง จห. (เดิม) และบริเวณพื้นที่คลัง บป. (ศป.EMS) ระยะเวลา 1 ปี) 08 ก.ค. 2563       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}