รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้าง


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
13440ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ไปรษณีย์นครราชสีมา พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  งานจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ไปรษณีย์นครราชสีมา พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

11 เม.ย. 2562       
13436ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ไชโย พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง (ครั้งที่ ๒) 10 เม.ย. 2562       
13413ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์วิหารแดง พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์วิหารแดง พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 10 เม.ย. 2562       
13432- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เช่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลาการเช่า 5 ปี) 09 เม.ย. 2562       
13377ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานจ้างปรับปรุงภายในอาคารศูนย์ไปรษณีย์กรุงเทพฯ (ศป.กท) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 05 เม.ย. 2562       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}