รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้าง


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
14191ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ที่ ห้องรับรอง ๑ และห้องรับรอง ๒ ชั้น ๑ มุม A อาคารบริหาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ งานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ที่ ห้องรับรอง ๑ และห้องรับรอง ๒ ชั้น ๑ มุม A อาคารบริหาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

17 มิ.ย. 2562       
14167ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์เขามหาชัย พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๒ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์เขามหาชัย พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๒ 14 มิ.ย. 2562       
14163ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ถลาง พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ครั้งที่ ๒ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ถลาง พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ครั้งที่ ๒ 14 มิ.ย. 2562       
14127ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ งานจ้างออกแบบอาคารปฏิบัติการไปรษณีย์ลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีคัดเลือก ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ งานจ้างออกแบบอาคารปฏิบัติการไปรษณีย์ลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีคัดเลือก 13 มิ.ย. 2562       
14090- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างพัฒนาสื่อ Digital Content ประจำปี 2562 ตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของ ปณท) 10 มิ.ย. 2562       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}