รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้าง


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
16476ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์หนองไผ่ พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหัวดเพชรบูรณ์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์หนองไผ่ พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหัวดเพชรบูรณ์ 15 ม.ค. 2563       
16616ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งานตรวจสอบและบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน ๔ เครื่อง (L๑, L๒, L๓) ที่ อาคารสนามกีฬาไปรษณีย์ไทย เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งานตรวจสอบและบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน ๔ เครื่อง (L๑, L๒, L๓) ที่ อาคารสนามกีฬาไปรษณีย์ไทย เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 29 ม.ค. 2563       
16512- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2563 (ซื้อโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลสำหรับที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 50 ที่ทำการ) 21 ม.ค. 2563       
16509- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างทำความสะอาด บำรุงรักษาสถานที่ งานโยธา และงานทั่วไป บริเวณสำนักงานใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ระยะเวลา 1 ปี) 20 ม.ค. 2563       
16485- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ซื้อเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ Plotter จำนวน 1 เครื่อง) 20 ม.ค. 2563       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}