รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ยกเลิกประกาศเชิญชวน


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
15304ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ที่ ห้องรับรอง 1 และห้องรับรอง ๒ ชั้น ๑ มุม A อาคารบริหาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ที่ ห้องรับรอง 1 และห้องรับรอง ๒ ชั้น ๑ มุม A อาคารบริหาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ก.ย. 2562       
14746ยกเลิกประกาศงานก่อสร้างติดตั้ง Freight Lift อาคารที่ทำการไปรษณีย์หลักสี่ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกประกาศงานก่อสร้างติดตั้ง Freight Lift อาคารที่ทำการไปรษณีย์หลักสี่ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 ส.ค. 2562       
14779ยกเลิกประกาศ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์เขามหาชัย พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ยกเลิกประกาศ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์เขามหาชัย พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 05 ส.ค. 2562       
14745ยกเลิกประกาศงานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ดอนสัก พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกประกาศงานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ดอนสัก พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ส.ค. 2562       
14645ยกเลิกประกาศ งานก่อสร้างอาคารไปรษณีย์ถลาง พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ยกเลิกประกาศ งานก่อสร้างอาคารไปรษณีย์ถลาง พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 30 ก.ค. 2562       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}