รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ยกเลิกประกาศเชิญชวน


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
14089ประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์บ้านตาขุน พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลบ้านตาขุน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์บ้านตาขุน พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลบ้านตาขุน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มิ.ย. 2562       
13977ประกาศยกเลิก 30 พ.ค. 2562       
13998ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์วังทอง พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์วังทอง พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พ.ค. 2562       
13738ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ทับสะแก พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ทับสะแก พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พ.ค. 2562       
13767ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ศรีเชียงใหม่ พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ศรีเชียงใหม่ พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พ.ค. 2562       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}