รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ไปรษณีย์ไทย ยกระดับคุณภาพบริการ EMS ในประเทศ ก้าวสู่ความเป็นเลิศตามระบบควบคุมมาตรฐาน ISO 9001:2015

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เดินหน้ายกระดับคุณภาพบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ในประเทศ ปักธงสู่การเป็นผู้ให้บริการไปรษณีย์และบริการอีคอมเมิร์ซ โลจิสติกส์ครบวงจร  ด้วยมาตรฐานสากลที่ผู้ใช้บริการไทยนึกถึงในลำดับแรก พร้อมส่งมอบบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัย ตรวจสอบได้ ถึงที่หมายตรงเวลาให้ผู้ใช้บริการ ตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย ตระหนักถึงความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ใช้บริการ ทั้งรูปแบบการใช้ชีวิตและรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันธุรกิจ e-Commerce มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ใช้บริการต้องการที่จะส่งสิ่งของให้ถึงปลายทางด้วยความรวดเร็วมากขึ้น ไปรษณีย์ไทยจึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงคุณภาพบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ในประเทศ ซึ่งเป็นบริการส่งด่วนยอดนิยมของผู้ใช้บริการที่เลือกฝากส่งสิ่งของผ่านไปรษณีย์ไทย ให้มีมาตรฐานการบริการที่เป็นสากล และเป็นไปตามระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งจะเป็นการลดข้อผิดพลาดในด้านความล่าช้า เสียหาย และสูญหายที่เกิดขึ้นในระบบการให้บริการอีกด้วย รวมไปถึงการยกระดับคุณภาพบริการทั้งการรับฝาก การส่งต่อ และการนำจ่าย เช่น การขยายเวลารับฝากบริการ EMS ในประเทศ  (Cut-off Time) จากเดิมต้องฝากส่งก่อนเวลา 12.00 น. จะถึงผู้รับปลายทางในวันรุ่งขึ้น เป็นการฝากส่งได้จนถึงสิ้นวันทำการก็จะถึงผู้รับปลายทางในวันรุ่งขึ้น มีการปรับระบบขนส่งเพื่อให้การคัดแยกปลายทางเป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น และยกระดับคุณภาพการนำจ่ายที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่กรุงเทพฯ /ปริมณฑล และที่ทำการไปรษณีย์ระดับจังหวัด เช่น ส่งสิ่งของในช่วงเช้าจากกรุงเทพฯ ปลายทางกรุงเทพฯ ผู้รับจะได้รับในวันเดียวกัน หรือส่งบ่ายจะได้รับในวันรุ่งขึ้น และส่งสิ่งของจากกรุงเทพฯ ปลายทางต่างจังหวัดผู้รับจะได้รับวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ดีและรวดเร็วที่สุดตามมาตรฐานของบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)             

สำหรับการจัดการคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 นั้น เป็นระบบการจัดการด้านคุณภาพ เพื่อรักษาระบบคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังถือเป็นการเพิ่มศักยภาพของไปรษณีย์ไทยในการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่ง ที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วไทย มีบุคลากรที่เชียวชาญ และระบบงานที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ในประเทศอย่างแท้จริง 

 “...ไปรษณีย์ไทย เชื่อมั่นว่า การยกระดับคุณภาพบริการ EMS ที่เป็นไปตามมาตรฐานของระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ในครั้งนี้ จะสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และจะทำให้สามารถเติบโตและมีผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และก้าวไปสู่การเป็นผู้ให้บริการไปรษณีย์และบริการ
อีคอมเมิร์ซ โลจิสติกส์ครบวงจร ด้วยมาตรฐานสากลที่ผู้ใช้บริการไทยนึกถึงในลำดับแรก ตามนโยบายและเป้าหมายการดำเนินงาน THP FIRST ที่ตั้งไว้” นางสมร กล่าวในท้ายสุด            

อนึ่ง ระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015 ของไปรษณีย์ไทยนั้น มุ่งเน้นที่บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ในประเทศที่รับฝาก และนำจ่าย ระหว่างที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่กรุงเทพฯ/ปริมณฑล 48 แห่ง และที่ทำการไปรษณีย์ระดับจังหวัด 74 แห่ง ศูนย์ไปรษณีย์ 16 แห่ง รวมทั้งสิ้น 138 แห่งทั่วประเทศ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริการดังกล่าวต่อไป  

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}