รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
14173ปณท จห.(พห)/3089 ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องคัดแยกสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ขนาดใหญ่ (สายพานหมุนวน) จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้งานที่ ศป. เด่นชัย โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ 17 มิ.ย. 2562 09 ก.ค. 2562       
14130- ประกาศราคากลาง จัดซื้อะไหล่อุปกรณ์เครื่องคัดแยกพัสดุไปรษณีย์ (PSM) ชั่น 5 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเพื่อการพาณิชย์ 13 มิ.ย. 2562       
14110- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (การจ้างบริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1,591 เลขหมาย) 13 มิ.ย. 2562       
14109- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จัดจ้างพิมพ์ตราไปรษณียากรที่ระลึกวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ชนิดราคา 10 บาท 1 แบบ จำนวน 1,000,000 ดวง) 12 มิ.ย. 2562       
14097- ประกาศผลการจ้างสนับสนุนการติดตั้ง ระบบ New CA POS โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเพื่อการพาณิชย์ 11 มิ.ย. 2562       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}