รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
15353- ประกาศราคากลาง จ้างดำเนินการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มยอด ผู้ใช้งานและยอดซื้อสินค้าบนเว็บไซต์และ Mobile Application ของ www.thailandpostmart.com โดยวิธีคัดเลือกเพื่อการพาณิชย์ 20 ก.ย. 2562       
15351- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อซองกันกระแทก ขนาด ซี 4 (แบรนด์ ปณท) จำนวน 750,000 ซอง โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ 20 ก.ย. 2562       
15349- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(เช่าซอฟต์แวร์สำหรับตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของแอพพลิเคชั่น Application Performance Monitor (APM) จำนวน 1 ระบบ) 20 ก.ย. 2562       
15323- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างดำเนินงานแคมเปญ “EMS ท้าส่ง”) 19 ก.ย. 2562       
15334- ประกาศเผยแพร่แผนการคัดเลือกผู้ร่วมดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดหากล่องไปรษณีย์และบริหารจัดการให้เพียงพอต่อการจำหนา่ยผ่านช่องทางการขายของ ปณท พร้อมการดำเนินงานบริหารจัดการและจัดส่งกระจายสินค้าโดยให้ ปณท เป็นผู้จำหน่ายผ่านระบบงานฝากขาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 18 ก.ย. 2562       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}