รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
14935- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 โครงการ 16 ส.ค. 2562       
14910- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างจัดทำแผนกลยุทธ์และดำเนินการประชาสัมพันธ์ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประจำปี 2562 - 2563) 16 ส.ค. 2562       
14934- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ซื้อร่ม จำนวน 4 รายการ) 16 ส.ค. 2562       
14933ปณท จห.(งห)/4186 ประกาศเชิญชวน จัดจ้างพิมพ์ป้ายเลขที่บริการ eCo-Post ในประเทศ (ป.327) จำนวน 80,000 เล่ม โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ 16 ส.ค. 2562 05 ก.ย. 2562       
14875ปณท จห.(งห)/4163 ประกาศเชิญชวน ซื้อกล่องขนาด SS และ S สำหรับบริการพร้อมส่ง (prompt post) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ 14 ส.ค. 2562 03 ก.ย. 2562       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}