รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
16620- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างพิมพ์ตราไปรษณียากรที่ระลึกวันฉัตรมงคล (ชุด 1) แสตมป์ทองคำ (ชนิดราคา 100 บาท 1 แบบ) จำนวน 500,000 ดวง) 29 ม.ค. 2563       
16614- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อด้ายกลุ่มขนาดกลาง จำนวน 100,000 กลุ่ม โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ 29 ม.ค. 2563       
16584- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างดำเนินงานจัดทำแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ “ไปรษณีย์ไทย”) 29 ม.ค. 2563       
16581- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ในสื่อนอกบ้าน (Twin Tube) ระยะเวลา 3 เดือน) 28 ม.ค. 2563       
16607- ประกาศราคากลาง การจัดพิมพ์แสตมป์แพ็กชุดสถานที่ท่องเที่ยวไทย (ภูเขา) โดยวิธีตกลงราคาเพื่อการพาณิชย์ 27 ม.ค. 2563       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}