รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
7092-
เลื่อนกำหนดวันเสนอราคาเครื่องคัดแยกสิ่งของส่งทางไปรษณีย์แบบ Cross Belt Sorter สำหรับศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ครั้งที่ 2
15 ก.ย. 2560       
6875ปณท จห.(สห)/4683 เชิญชวนประกวดราคาซื้อระบบคิวอัตโนมัติ (ขนาดเล็ก) จำนวน 240 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 21 ส.ค. 2560 18 ก.ย. 2560       
6773-
เลื่อนกำหนดวันเสนอราคาเครื่องคัดแยกสิ่งของส่งทางไปรษณีย์แบบ Cross Belt Sorter สำหรับศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
17 ส.ค. 2560       
6757ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ 27/2560 ลว.21 สิงหาคม 2560 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุม พร้อมงานพิเศษอื่นๆ ที่ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุม พร้อมงานพิเศษอื่นๆ ที่ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
- รายชื่อผู้ซื้อชุดแบบรายการ
- รายชื่อผู้ยื่นซองเทคนิคระกาศประกวดราคา
- รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น
- ประกาศผล
16 ส.ค. 2560 14 ก.ย. 2560       
6757ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ 27/2560 ลว.21 สิงหาคม 2560 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุม พร้อมงานพิเศษอื่นๆ ที่ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุม พร้อมงานพิเศษอื่นๆ ที่ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
- รายชื่อผู้ซื้อชุดแบบรายการ
- รายชื่อผู้ยื่นซองเทคนิคระกาศประกวดราคา
- รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น
- ประกาศผล
16 ส.ค. 2560 14 ก.ย. 2560       
6757ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ 27/2560 ลว.21 สิงหาคม 2560 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุม พร้อมงานพิเศษอื่นๆ ที่ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุม พร้อมงานพิเศษอื่นๆ ที่ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
- รายชื่อผู้ซื้อชุดแบบรายการ
- รายชื่อผู้ยื่นซองเทคนิคระกาศประกวดราคา
- รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น
- ประกาศผล
16 ส.ค. 2560 14 ก.ย. 2560       
6757ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ 27/2560 ลว.21 สิงหาคม 2560 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุม พร้อมงานพิเศษอื่นๆ ที่ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลาดหลุม พร้อมงานพิเศษอื่นๆ ที่ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
- รายชื่อผู้ซื้อชุดแบบรายการ
- รายชื่อผู้ยื่นซองเทคนิคระกาศประกวดราคา
- รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น
- ประกาศผล
16 ส.ค. 2560 14 ก.ย. 2560       
6703ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ 25/2560 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์บางคล้า พร้อมงานพิเศษอื่นๆ ที่ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์บางคล้า พร้อมงานพิเศษอื่นๆ ที่ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- รายชื่อผู้ซื้อชุดแบบรายการ
- รายชื่อผู้ยื่นซองเทคนิคระกาศประกวดราคา
- รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น
- ประกาศผล
09 ส.ค. 2560 12 ก.ย. 2560       
6703ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ 25/2560 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์บางคล้า พร้อมงานพิเศษอื่นๆ ที่ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์บางคล้า พร้อมงานพิเศษอื่นๆ ที่ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- รายชื่อผู้ซื้อชุดแบบรายการ
- รายชื่อผู้ยื่นซองเทคนิคระกาศประกวดราคา
- รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น
- ประกาศผล
09 ส.ค. 2560 12 ก.ย. 2560       
6703ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ 25/2560 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์บางคล้า พร้อมงานพิเศษอื่นๆ ที่ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์บางคล้า พร้อมงานพิเศษอื่นๆ ที่ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- รายชื่อผู้ซื้อชุดแบบรายการ
- รายชื่อผู้ยื่นซองเทคนิคระกาศประกวดราคา
- รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น
- ประกาศผล
09 ส.ค. 2560 12 ก.ย. 2560       
6703ประกาศประกวดราคาจ้างเลขที่ 25/2560 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์บางคล้า พร้อมงานพิเศษอื่นๆ ที่ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์บางคล้า พร้อมงานพิเศษอื่นๆ ที่ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- รายชื่อผู้ซื้อชุดแบบรายการ
- รายชื่อผู้ยื่นซองเทคนิคระกาศประกวดราคา
- รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น
- ประกาศผล
09 ส.ค. 2560 12 ก.ย. 2560       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}