รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

กิจกรรมที่น่าสนใจท้าส่ง ลุ้นล้าน 2020

กติกาและเงื่อนไขการร่วมสนุกแคมเปญ
“ไปรษณีย์ไทย ท้าส่ง ลุ้นล้าน 2020”

บริการที่ร่วมรายการ : บริการที่มีหลักฐานการรับฝากด้วยหมายเลข Tracking 13 หลัก ในการฝากส่งทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 2562 ได้แก่
บริการในประเทศ
• บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) 
• บริการจัดส่งระบบพิเศษ eParcel 
• บริการพร้อมส่ง (Prompt Post) 
• บริการส่งประหยัดในประเทศ eCo-post
• บริการไปรษณีย์ลงทะเบียน 
 • บริการไปรษณีย์รับประกัน 
 • บริการส่งของใหญ่ Logispost
 • บริการเก็บเงินปลายทาง COD 
บริการระหว่างประเทศ
• บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษระหว่างประเทศ (EMS World) 
• บริการคูเรียร์โพสต์ (Courier post) 
• บริการพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ 
• บริการส่งประหยัดระหว่างประเทศ ePacket 
• บริการไปรษณีย์ลงทะเบียน 
• บริการไปรษณีย์รับประกัน 
• บริการส่งของใหญ่ระหว่างประเทศ Logispost world
• บริหารเหมาจ่าย EMS One Price 

วิธีการร่วมรายการ :
1.สำหรับผู้ส่ง สามารถร่วมรายการได้ 2 วิธี
วิธีที่ 1 สมัครสมาชิกที่ไปรษณีย์ไทยทุกสาขา เมื่อมีการใช้บริการให้ผู้ส่งแจ้งเลขสมาชิก หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่สมัครไว้ รายการฝากส่งที่มีหมายเลข Tracking จะเข้าร่วมรายการโดยอัตโนมัติ

แบบฟอร์มสมัครสมาชิก 

วิธีที่ 2 กรณีฝากส่งกับตัวแทนไปรษณีย์ หรือไม่ได้แจ้งเลขสมาชิกขณะฝากส่ง สามารถร่วมรายการได้โดยการเพิ่มเพื่อน Line ID @luckytrack หรือเข้าสู่เว็บไซต์ track.thailandpost.co.th/luckytrack ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ 7 พ.ย. 2562 เป็นต้นไป
เพิ่มเพื่อน

2.สำหรับผู้รับ สามารถร่วมรายการได้วิธีเดียว คือ Line ID @luckytrack หรือเข้าสู่เว็บไซต์ track.thailandpost.co.th/luckytrack ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ 7 พ.ย. 2562 เป็นต้นไป 

3. สิทธิ์การส่งหมายเลข Tracking 13 หลัก ใช้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น โดยถือเป็น 1 สิทธิ์ของผู้ส่ง และ 1 สิทธิ์ของผู้รับเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ร่วมรายการสามารถส่งหมายเลข Tracking ได้ไม่จำกัดจำนวน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเลข Tracking ร่วมรายการ 

4. ระยะเวลาร่วมรายการ : ต้องเป็นหมายเลข Tracking ที่ใช้บริการระหว่างวันที่ 1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 2562 โดยสามารถส่งร่วมสนุกได้ในรอบใดรอบหนึ่ง ดังนี้
รอบการร่วมรายการ จับรางวัลและประกาศผล ของรางวัล
1 Tracking ของผู้ส่ง
ร่วมรายการวันที่
1 – 15 พ.ย. 2562
27 พ.ย. 2562 · ทองคำ 10 บาท (1 รางวัล)
· MAC BOOK AIR 138/128 GB (10 รางวัล)
· บัตรกำนัล Thailandpost Mart 5,000 บาท (100 รางวัล)
2 Tracking ของผู้รับ
ร่วมรายการวันที่
1 – 15 พ.ย. 2562
27 พ.ย. 2562 · โทรศัพท์ Galaxy Note 10+ 512 GB (2 รางวัล)
· โทรศัพท์ iPhone 11 Pro 64 GB (2 รางวัล)
· บัตรกำนัล Thailandpost Mart 3,000 บาท (75 รางวัล)
· บัตรกำนัลช้อปปี้ 1,000 บาท (300 รางวัล)
3 Tracking ของผู้ส่ง
ร่วมรายการวันที่
16 – 30 พ.ย. 2562
13 ธ.ค. 2562 · ทองคำ 10 บาท (1 รางวัล)
· MAC BOOK AIR 138/128 GB (10 รางวัล)
· บัตรกำนัล Thailandpost Mart 5,000 บาท (100 รางวัล)
4 Tracking ของผู้รับ
ร่วมรายการวันที่
16 – 30 พ.ย. 2562
13 ธ.ค. 2562 · โทรศัพท์ Galaxy Note 10+ 512 GB (2 รางวัล)
· โทรศัพท์ iPhone 11 Pro 64 GB (2 รางวัล)
· บัตรกำนัล Thailandpost Mart 3,000 บาท (75 รางวัล)
· บัตรกำนัลช้อปปี้ 1,000 บาท (300 รางวัล)
5 Tracking ของผู้ส่ง
ร่วมรายการวันที่
1 – 15 ธ.ค. 2562
27 ธ.ค. 2562 · ทองคำ 10 บาท (1 รางวัล)
· MAC BOOK AIR 138/128 GB (10 รางวัล)
· บัตรกำนัล Thailandpost Mart 5,000 บาท (100 รางวัล)
6 Tracking ของผู้รับ
ร่วมรายการวันที่
1 – 15 ธ.ค. 2562
27 ธ.ค. 2562 · โทรศัพท์ Galaxy Note 10+ 512 GB (2 รางวัล)
· โทรศัพท์ iPhone 11 Pro 64 GB (2 รางวัล)
· บัตรกำนัล Thailandpost Mart 3,000 บาท (75 รางวัล)
· บัตรกำนัลช้อปปี้ 1,000 บาท (300 รางวัล)
7 Tracking ของผู้ส่ง
ร่วมรายการวันที่
16 – 31 ธ.ค. 2562
13 ม.ค. 2563 · ทองคำ 10 บาท (1 รางวัล)
· MAC BOOK AIR 138/128 GB (10 รางวัล)
· บัตรกำนัล Thailandpost Mart 5,000 บาท (99 รางวัล)
8 Tracking ของผู้รับ
ร่วมรายการวันที่
16 – 31 ธ.ค. 2562
13 ม.ค. 2563 · โทรศัพท์ Galaxy Note 10+ 512 GB (2 รางวัล)
· โทรศัพท์ iPhone 11 Pro 64 GB (2 รางวัล)
· บัตรกำนัล Thailandpost Mart 3,000 บาท (75 รางวัล)
· บัตรกำนัลช้อปปี้ 1,000 บาท (300 รางวัล)
19 Tracking ของผู้ส่ง
บริการระหว่างประเทศ

ร่วมรายการวันที่
1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 2562
13 ม.ค. 2563 · ทองคำ 5 บาท (1 รางวัล)
· ทองคำ 1 บาท (15 รางวัล)
· ทองคำ 1 สลึง (44 รางวัล)
10 Tracking ของผู้ส่ง
ร่วมรายการวันที่
1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 2562
13 ม.ค. 2563 · รถยนต์ Honda HR-V รุ่น RS (1 รางวัล)
สถานที่จับรางวัล : ณ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

5. มูลค่าของรางวัลทั้งรายการ 

รางวัลสำหรับผู้ส่ง
 • Honda HR-V รุ่น RS 1 รางวัลๆ ละ 1,125,000 บาท มูลค่ารวม 1,125,000 บาท 
 • ทองคำหนัก 10 บาท 4 รางวัลๆ ละ 218,164 บาท มูลค่ารวม 872,657 บาท 
 • ทองคำหนัก 5 บาท 1 รางวัลๆ ละ 109,182 บาท มูลค่ารวม 109,182 บาท 
 • ทองคำหนัก 1 บาท 15 รางวัลๆ ละ 21,937 บาท มูลค่ารวม 329,049 บาท 
 • ทองคำหนัก 1 สลึง 44 รางวัลๆ ละ 5,597 บาท มูลค่ารวม 246,261 บาท 
 • MAC BOOK AIR 13" 8/128 GB 40 รางวัลๆ ละ 35,900 บาท มูลค่ารวม 1,436,000 บาท 
 • บัตรกำนัล THP Mart 5,000 บาท 399 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท มูลค่ารวม 1,995,000 บาท 

รางวัลสำหรับผู้รับ
 • Galaxy Note 10+ 512 GB 8 รางวัลๆ ละ 40,900 บาท มูลค่ารวม 327,200 บาท 
 • iPhone 11 Pro 64 GB 8 รางวัลๆ ละ 35,900 บาท มูลค่ารวม 287,200 บาท 
 • บัตรกำนัล THP Mart 3,000 บาท 300 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท มูลค่ารวม 900,000 บาท 
 • บัตรกำนัลช้อปปี้ 1,000 บาท 1,200 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท มูลค่ารวม 1,200,000 บาท 

รวมรางวัล 2,020 รางวัล 8,827,549 บาท 

6.ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดี ผ่านทาง แอปพลิเคชั่น Line บัญชี “@luckytrack” เว็บไซต์ track.thailandpost.co.th/luckytrack เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th และ Facebook:บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด ตามวันต่อไปนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 27 พฤศจิกายน 25612 ครั้งที่ 2 วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ครั้งที่ 3 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ครั้งที่ 4 วันที่ 13 มกราคม 2563 

7. หลักฐานการรับรางวัล ผู้ส่งต้องแสดงใบรับเงินที่มีหมายเลข Tracking ที่ได้รางวัล และผู้รับต้องแสดงกล่อง/ซองที่มีจ่าหน้าหมายเลข Tracking ที่ได้รางวัล เพื่อเข้ารับรางวัลจากไปรษณีย์ไทย พร้อมด้วยซิมหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียน และบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง 

เงื่อนไขเพิ่มเติม  
1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด นำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและสำเนารับรองความถูกต้อง 1 ชุด ใบรับเงินหรือจ่าหน้า(ของจริงเท่านั้น)แล้วแต่กรณี ที่มีหมายเลข Tracking 13 หลัก ตรงกับหมายเลขที่ได้รับรางวัล และซิมหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียน มาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือตามสถานที่ที่กำหนด ในวันและเวลาทำการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทำการประกาศผลรางวัล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ บริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับผู้โชคดีสำรองตามลำดับ หรือองค์กรสาธารณะกุศลหรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป กรณีผู้โชคดีมอบหมายให้ผู้อื่นมารับรางวัลแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลกฎหมายรัษฎากรกำหนด พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 

2.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรอง ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่มีเอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงเป็นหลักฐานประกอบการขอรับรางวัลตามที่กำหนด หรือไม่มารับรางวัล/ไม่สามารถติดต่อได้ ภายในระยะเวลาตามที่กำหนด  

3. ในการจับรางวัลแต่ละครั้ง หากปรากฏชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล ให้ถือว่าได้รับรางวัลที่ได้ประกาศก่อนเพียงรางวัลเดียว การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด 

4.ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้  

5.ใบรับเงินหรือจ่าหน้าที่ผู้โชคดีนำมาแสดงเพื่อรับรางวัล หากมีการดัดแปลง แก้ไข ชำรุด หรือได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล 

6.ผู้โชคดีได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีรางวัลชิงโชคหัก ณ ที่จ่ายจำนวน 5 % ของมูลค่าของรางวัลตามคำสั่งสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 

7.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถยนต์ต้องเป็นผู้ชำระค่าจดทะเบียนรถ, ค่าโอนรถ, ค่ามัดจำป้ายแดง, ค่า พรบ., ค่าประกันภัย และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับตัวรถด้วยตนเอง  

8.พนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัทในเครือ ตัวแทนรับดำเนินงานไปรษณีย์ บริษัทตัวแทนโฆษณา บริษัทผู้พัฒนาโปรแกรม และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้  

9. กติกาการตัดสิน ทางบริษัทฯ จะทำการรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดนำมากองรวมกันซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือจับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน เพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันที เพื่อให้ทุกๆท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน 

10. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่ 1 วันที่ 27 พฤศจิกายน 25612 ครั้งที่ 2 วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ครั้งที่ 3 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ครั้งที่ 4 วันที่ 13 มกราคม 2563 ผ่านแอปพลิเคชั่น Line บัญชี “@luckytrack” เว็บไซต์ track.thailandpost.co.th/luckytrack เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th และ Facebook:บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด และบริษัทจะติดต่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลภายใน ๗ วันนับจากวันที่ประกาศผลรางวัล

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}