รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
16942- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 16700 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ก.พ. 2563       
16632- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 น้ำหนักกระดาษ 70 แกรม (มอก.) จำนวน 8,400 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 29 ม.ค. 2563       
16673- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 สีขาว ชนิด 80 แกรม จำนวน 15,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 21 ม.ค. 2563       
16478- ะกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ฉลากเขียว จำนวน 72,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 15 ม.ค. 2563       
14711- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ฉลากเขียว จำนวน 60,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 01 ส.ค. 2562       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}