รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ไปรษณีย์ไทย ขยายเวลาเปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศขยายเวลาเปิดรับสมัครบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตั้งแต่วันนี้ - 22 พฤศจิกายน 2562 สำหรับผู้ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี และไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความรอบรู้ ความชำนาญ มีความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการไปรษณีย์ไทย และคุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสม  

ผู้สนใจตรวจสอบคุณสมบัติการสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thailandpost.co.th หรือขอรับใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวินัย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่) ชั้น 1 โซน AB เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร 0-2831-3378 และ 0-2831-3578 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}