รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ


รูปคนกำลังถือบิล

บริการชำระเงินผ่านไปรษณีย์ (Pay@Post)

รายละเอียด :
รับชำระเงินค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ เช่น สาธารณูปโภค ธุรกิจเช่าซื้อ บัตรเครดิต เป็นต้น โดยมีคู่ค้าร่วมให้บริการกว่า 200 บริการจึงให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการชำระเงินได้อย่างครบครันและสะดวกรวดเร็ว
 
เงื่อนไข :
-
 
สถานที่จัดจำหน่าย :
    ที่ทำการไปรษณีย์และร้านไปรษณีย์ทั่วประเทศ
 
อัตราค่าบริการ :
    - ชำระเงินในกลุ่มสาธารณูปโภคพื้นฐานและกลุ่มธุรกิจอื่นทางราชการ 10 บาท / รายการ
    - ชำระเงินในกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ 15 บาท / รายการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
    - ฟรีค่าธรรมเนียม สำหรับคู่ค้าที่ร่วมรายการ เช่น บัตรเครดิตซิตี้แบงค์ ซิตี้แบงค์เรดดี้เครดิต
      บัตรเครดิตกรุงศรีอยุธยา AIS รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน MFC เป็นต้น
    - สอบถามรายละเอียดได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ และ THP Contact Center 1545

รูปโลโก้เพย์@โพสต์
รูปคนกำลังยิงบาร์โค้ดเพื่อจ่ายบิล

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}