รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ส่งด่วนพิเศษ


รูปพนักงานไปรษณีย์ยื่นกล่องพัสดุให้ลูกค้าผู้หญิง

EMS ในประเทศ


"ส่งด่วนมั่นใจ ตรวจสอบได้ 24 ชม."

รายละเอียด :
บริการจัดส่งเอกสาร/สิ่งของด่วนภายในประเทศ สามารถฝากส่งได้สูงถึง 20 กิโลกรัมต่อชิ้นด้วยระบบการจัดส่งพิเศษที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ทำให้สามารถส่งของได้ทันตามกำหนดเวลา ถึงมือผู้รับ พร้อมทั้งมีระบบการติดตามและตรวจสอบสิ่งของได้ตลอด 24 ชม. ด้วยระบบ Track & Trace ผ่านมือถือ smart phone ด้วยแอปพลิเคชัน Track & Trace และเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th
 
เงื่อนไข :
  1. จัดส่งเอกสาร สิ่งของด่วน รวดเร็ว ด้วยระบบการจัดส่งพิเศษเฉพาะปลายทางภายในประเทศ
  2. สามารถฝากส่งสิ่งของด้วยน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 20 กิโลกรัม 
  3. มาตรฐานการนำจ่ายบริการ EMS ในประเทศนับจากวันที่รับฝากดังนี้ 
  • พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี และ สมุทรปราการ) วันรุ่งขึ้นไม่เกิน 12.00 น. หรือ 16.30 น.
  • พื้นที่กรุงเทพฯ-ภาคอื่น , ภาคอื่น-กรุงเทพฯ วันรุ่งขึ้นไม่เกิน 16.30 น.
  • พื้นที่ปลายทางภาคเดียวกันวันรุ่งขึ้นไม่เกิน 16.30 น.
  • พื้นที่ปลายทางอื่นๆ ภายใน 2 – 3 วัน
 
จุดให้บริการ :
    ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ หรือที่ THP Contact Center 1545
 
อัตราค่าบริการ : (เริ่มใช้เมื่อ 1 กรกฎาคม 2561)
น้ำหนักไม่เกิน (กรัม) ราคา   น้ำหนักไม่เกิน (กรัม) ราคา   น้ำหนักไม่เกิน (กรัม) ราคา
20 32   4,500 162   10,000 372
100 37   5,000 172   11,000 452
250 42   5,500 192   12,000 492
500 52   6,000 212   13,000 507
1,000 67   6,500 232   14,000 522
1,500 82   7,000 252   15,000 537
2,000 97   7,500 272   16,000 552
2,500 122   8,000 292   17,000 567
3,000 132   8,500 312   18,000 582
3,500 142   9,000 332   19,000 597
4,000 152   9,500 352   20,000 612
 
อัตราชดใช้ค่าเสียหาย :
การชดใช้ค่าเสียหายในกรณีสูญหาย/เสียหายระหว่างการจัดส่งทางไปรษณีย์ตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกิน 2,000 บาท/ชิ้น ทั้งนี้ สามารถซื้อประกันเพิ่มได้สูงสุดถึง 50,000 บาท
รูปสัญลักษณ์ EMS

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}