รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
9957- ขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุดหรือหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 2 คัน 18 ก.ค. 2561 31 ก.ค. 2561       
9702- ขายทอดตลาดน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว จำนวน 20,000 ลิตร ซึ่งบรรจุอยู่แล้ว 200 ลิตร จำนวน 100 ถัง และกรองน้ำมันเครื่องใช้แล้วรวบรวมไว้ในถัง 200 ลิตร จำนวน 13 ถัง 22 มิ.ย. 2561 06 ก.ค. 2561       
9674- ขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุดหรือหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 4 คัน 20 มิ.ย. 2561 05 ก.ค. 2561       
9659- ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุดหรือหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 2 คัน 20 มิ.ย. 2561 04 ก.ค. 2561       
9671- ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 47 หน่วย 18 มิ.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}