รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ขายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
6863ปณท จห.(ธก)/4694 เชิญชวนประกวดราคาขายรถยนต์ที่ชำรุด หรือหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 2 คัน 22 ส.ค. 2560 20 ก.ย. 2560       
6903ธก.40/2560 ตกลงราคาขายเครื่องปรับอากาศแบบแบกส่วนชำรุด จำนวน 1 หน่วย 22 ส.ค. 2560 04 ก.ย. 2560       
6926ปณท จห.(ธก)/4773 เชิญชวนประกวดราคาขายรถยนต์ที่ชำรุด หรือหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวน 6 คัน 22 ส.ค. 2560 21 ก.ย. 2560       
6769ธก.39/2560 ตกลงราคาขายเครื่องสแกนเนอร์ประสิทธิภาพสูงชำรุด จำนวน 1 หน่วย 16 ส.ค. 2560 29 ส.ค. 2560       
6755ธก.38/2560 สอบราคาขายรถยนต์ที่ชำรุดหรือหมดความจำ8เป็นใช้งาน หมายเลขทะเบียน อล - 6147 16 ส.ค. 2560 01 ก.ย. 2560       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}