รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
9955ประกาศร่าง (TOR)/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) ประกาศร่าง (TOR)/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมการติดตั้งสำหรับศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ (ศป.EMS) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะจากสาธารณชน ระหว่างวันที่ 18 - 26 กรกฎาคม 2561 สามารถส่งคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะได้ที่ ส่วนวิชาการและวางแผน ฝ่ายจัดหาและพัสดุ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร 0-2831-3427 โทรสาร 0-2831-3420 หรือ e-mail Address : psd@thailandpost.com ทั้งนี้ในวันสุดท้ายทาง ปณท จะรับพิจารณาภายในเวลา 16.30 น. เท่านั้น 18 ก.ค. 2561       
9917- ประกวดราคาซื้อเครื่องเติมอากาศ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 26 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  13 ก.ค. 2561 24 ก.ค. 2561       
9896- ประกวดราคาจ้างทำเสื้อยืดโปโล จำนวน 3,000 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ก.ค. 2561 25 ก.ค. 2561       
9846- ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเคาน์เตอร์ไปรษณีย์อัตโนมัติ จำนวน 80 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 ก.ค. 2561 01 ส.ค. 2561       
9857ประกาศร่าง (TOR)/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) ประกาศร่าง (TOR)/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) ประกวดราคาจ้างทำเสื้อแจ๊คเก็ตไปรษณีย์ด่วนพิเศษสีน้ำเงิน-ส้ม (ผ้า POLYESTER) จำนวน 23,350 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 6 - 13 กรกฎาคม 2561 สามารถส่งคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะได้ที่ ส่วนวิชาการและวางแผน ฝ่ายจัดหาและพัสดุ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร 0-2831-3427 โทรสาร 0-2831-3420 หรือ e-mail Address : psd@thailandpost.com ทั้งนี้ในวันสุดท้ายทาง ปณท จะรับพิจารณาภายในเวลา 16.30 น. เท่านั้น 06 ก.ค. 2561       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}