รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
10563- ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ จำนวน 27 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ก.ย. 2561 08 ต.ค. 2561       
10549- ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์ทรวงอกภาพดิจิตอล ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ก.ย. 2561 11 ต.ค. 2561       
10481ประกาศร่าง (TOR)/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) ประกาศร่าง (TOR)/ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนและภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หลักสี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เพื่อรับฟังคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะจากสาธารณชน ระหว่างวันที่ 5 - 12 กันยายน 2561 สามารถส่งคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะได้ที่ ส่วนวิชาการและวางแผน ฝ่ายจัดหาและพัสดุ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร 0-2831-3427 โทรสาร 0-2831-3420 หรือ e-mail Address : psd@thailandpost.com ทั้งนี้ในวันสุดท้ายทาง ปณท จะรับพิจารณาภายในเวลา 16.30 น. เท่านั้น 11 ก.ย. 2561       
10479- ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องคัดแยกสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ แบบ Cross Belt Sorter จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งใช้งานที่ศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ก.ย. 2561 19 ต.ค. 2561       
10434- ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ดัดแปลง ปณย. จำนวน 7 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2561       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}