รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
9497งานจ้างปรับปรุงห้องเก็บของเพื่อจัดทำเป็นห้องน้ำ-ส้วม ภายในอาคาร APPT (เดิม) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 05 มิ.ย. 2561       
9578จ้างปรับปรุงพื้นที่โถงกลางชั้น ๑ พร้อมชั้นใต้ดิน อาคารไปรษณีย์กลาง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก (ครั้งที่ ๒) 26 มิ.ย. 2561       
9497งานจ้างปรับปรุงห้องเก็บของเพื่อจัดทำเป็นห้องน้ำ-ส้วม ภายในอาคาร APPT (เดิม) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 05 มิ.ย. 2561       
9578จ้างปรับปรุงพื้นที่โถงกลางชั้น ๑ พร้อมชั้นใต้ดิน อาคารไปรษณีย์กลาง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก (ครั้งที่ ๒) 26 มิ.ย. 2561       
10482- ประกาศราคากลาง จ้างพัฒนาและติดตั้งระบบ Contact Center สำหรับศูนย์บริการลูกค้า จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 11 ก.ย. 2561       
10477- ประกาศราคากลาง จ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ B2B Gateway เพื่อรองรับการทำงานของระบบ CA POS จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 24 เดือน โดยวิธีคัดเลือก 10 ก.ย. 2561       
10388- ประกาศราคากลาง จ้างประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและภาพลักษณ์ และจ้างสำรวจมาตรฐานการให้บริการ (Mystery Shopping) ของที่ทำการไปรษณีย์ต้นแบบ ๗ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก 27 ส.ค. 2561       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}