รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
10566ประกาศร่าง (TOR)/ร่างเอกสารประกวดราคา ประกาศร่าง (TOR)/ร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาเช่าเครื่อง X-Ray เพื่อติดตั้งใช้งานที่ ศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ จำนวน 4 เครือ่ง ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เพื่อรับฟังคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะจากสาธารณชน ระหว่างวันที่ 21 - 27 กันยายน 2561 สามารถส่งคำวิจารณ์/ข้อเสนอแนะได้ที่ ส่วนวิชาการและวางแผน ฝ่ายจัดหาและพัสดุ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร 0-2831-3427 โทรสาร 0-2831-3420 หรือ e-mail Address : psd@thailandpost.com ทั้งนี้ในวันสุดท้ายทาง ปณท จะรับพิจารณาภายในเวลา 16.30 น. เท่านั้น 21 ก.ย. 2561       
10560- ประกาศราคากลาง ซื้อระบบคิวอัตโนมัติ (ขนาดกลาง) จำนวน 1 ระบบ และระบบคิวอัตโนมัติ (ขนาดเล็ก) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีตกลง 19 ก.ย. 2561       
10553- ประกาศ ผลการจ้างทำย่ามนำจ่ายไปรษณียภัณฑ์ติดท้ายรถจักรยานยนต์แบบ ก. จำนวน 22,000 ใบ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 18 ก.ย. 2561       
10533ปณท จห.(พห)/4884 ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องคัดแยกสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ขนาดใหญ่ (สายพานหมุนวน) จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้งานที่ ศป. อุบลราชธานี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 18 ก.ย. 2561 10 ต.ค. 2561       
10561- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำเสื้อแจ๊คเก็ตไปรษณีย์ด่วนพิเศษสีน้ำเงิน-ส้ม (ผ้า POLYESTER) จำนวน 23,350 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.ย. 2561       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}