รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้าง


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
10568 ประการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์คลองขลุง พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 21 ก.ย. 2561       
10570 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์โพทะเล พร้อมงานพิเศษอืน ๆ ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 21 ก.ย. 2561       
10571 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์หนองกี่ พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 21 ก.ย. 2561       
10569 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ละหานทราย พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 21 ก.ย. 2561       
10567 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์ลานสัก พร้อมงานพิเศษอื่น ๆ ที่ ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี  21 ก.ย. 2561       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}