รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซือจัดจ้าง


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
11365- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 30,000 ลิตร) 16 พ.ย. 2561       
11388ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งานจ้างออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่รอบสระน้ำ ด้านหน้าอาคารกีฬา ปณท บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร งานจ้างออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่รอบสระน้ำ ด้านหน้าอาคารกีฬา ปณท บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 16 พ.ย. 2561       
11328ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งานกั้นห้องเก็บของฝ่ายขายและการตลาดบริการไปรษณีย์ (ขป.) และฝ่ายการบริหารลูกค้า (บค.) ที่ อาคาร E-POST บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 15 พ.ย. 2561       
11328ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งานกั้นห้องเก็บของฝ่ายขายและการตลาดบริการไปรษณีย์ (ขป.) และฝ่ายการบริหารลูกค้า (บค.) ที่ อาคาร E-POST บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 15 พ.ย. 2561       
11302- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เช่าโปรแกรมตรวจจับเรื่องสอบถาม/ร้องเรียน ของช่องทางสื่อออนไลน์ของ ปณท ปี 2562) 14 พ.ย. 2561       
11212- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างจัดพิมพ์แคตตาล็อกแสตมป์ ปี 2562) 09 พ.ย. 2561       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}