รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศยกเลิกแผน


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
9445- ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 2 โครงการ 01 มิ.ย. 2561       
9771- ยกเลิกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างที่ทำการไปรษณีย์กุมภวาปี) 27 เม.ย. 2561       
8796- ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 30 มี.ค. 2561       
9691- ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและฝ้าเพดาน ที่ทำการไปรษณีย์อ่อนนุช) 30 มี.ค. 2561       
9693- ยกเลิกแผนกาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณา พ.ศ. 2560 (งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและฝ้าเพดาน ที่ทำการไปรษณีย์อ่อนนุช) 30 มี.ค. 2561       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}