รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
8348ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำราวกันตกด้านหน้าอาคารศูนย์อาหาร ปณท ๑ ภายในบริเวณ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ       
10507- ประกาศราคากลาง จ้างหน่วยงานรับรองเพื่อตรวจรับรองตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2561       
10486-
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์พิมพ์จ่าหน้าจากระบบ Prompt Post จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2561       
10488- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ทรัพย์สิน บุคคลและระบบจราจรในพื้นที่สำนักงานใหญ่ ปณท ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 2561       
10468- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการคัดเลือกบุคคลโดยวิธีการ Head Hunter เพื่อเข้าปฏิบัติงานหน้าที่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ก.ย. 2561       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}