รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
7937ปณท จห.(งห)/277 เชิญชวนประกวดราคาซื้อกล่องธรรมดา หมายเลข 4 จำนวน 30,000 กล่อง 16 ม.ค. 2561 13 ก.พ. 2561       
7920ปณท จห.(งห)/245 เชิญชวนประกวดราคาซื้อกล่องธรรมดา หมายเลข 1 จำนวน 180,000 กล่อง 15 ม.ค. 2561 08 ก.พ. 2561       
7713ปณท จห.(งห)/6875 เชิญชวนประกวดราคาซื้อซองพลาสติกสานสีขาว ขนาด 270 x 350 มม. จำนวน 4,000,000 ซอง 19 ธ.ค. 2560 12 ม.ค. 2561       
7497ปณท จห.(งห)/6387 เชิญชวนประกวดราคาซื้อซองจดหมายฯ ขนาด C5 (162 x 229 มม.) สำหรับบริการจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) กรมการกงศุล จำนวน 1,000,000 ซอง 21 พ.ย. 2560 13 ธ.ค. 2560       
7410ปณท จห.(งห)/6136 เชิญชวนประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ปิดผนึกกล่องสำเร็จรูปแบบ ง และ จ จำนวน 8,400,000 ชุด 09 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}