รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศผลสอบราคา


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
7296- ยกเลิกการสอบราคาซื้อ Multimedia Projector ขนาด 4000 ANSI Lumens จำนวน 6 เครื่อง 16 ต.ค. 2560       
7162- ยกเลิกผลการสอบราคาซื้อกระดาษโรเนียวสั้น ขนาด เอ.4 น้ำหนัก 80 แกรม/ม2 (+-5%) จำนวน 20,000 รีม 04 ต.ค. 2560       
7220- ผลการสอบราคาจัดจ้างพมิพ์แบบพิมพ์ใบรับฝากไปรษณีย์เก็บเงิน (ป.7) จำนวน 3,000,000 ชุด 04 ต.ค. 2560       
7207- ผลการสอบราคาซื้อถุงพลาสติกใสชนิดหนาใช้สำหรับหุ้มห่อพัสดุขนาดใหญ่ ขนาด 750 x 1,250 มม. (ป.133 ค) จำนวน 70,000 ถุง 29 ก.ย. 2560       
7156- ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องตรวจจับวัตถุุระเบิดแบบตรวจโลหะ จำนวน 52 เครื่อง 28 ก.ย. 2560       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}