รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำไปรษณีย์แบบมีหลักฐาน

ไปรษณีย์แบบมีหลักฐาน
คือ บริการที่ใช้คู่กับบริการหลัก (ไปรษณีย์ธรรมดา) โดยคิดค่าปฏิบัติการพิเศษเพิ่มเติมจากค่าส่งของบริการไปรษณีย์ธรรมดา เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบสถานะสิ่งของ และการชดใช้ค่าเสียหายในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือสูญหาย ไปรษณีย์ลงทะเบียน Registrated Mail
"ประหยัด ตรวจสอบสถานะได้ ทั่วไทย ทั่วโลก"
          ทางเลือกสำหรับการส่งเอกสารสำคัญเพื่อให้ได้การรับรองตามกฏหมาย หรือการส่งสินค้าในธุรกิจ e-Commerce สามารถตรวจสอบสถานะสิ่งของได้เฉพาะในขั้นตอนการรับฝาก การเตรียมการนำจ่าย และการนำจ่ายทางเว็บไซต์ คิดค่าบริการตามน้ำหนักในอัตราของบริการไปรษณีย์ธรรมดา บวกค่าปฏิบัติการพิเศษ 13 บาท  ชดใช้กรณ๊สิ่งของเสียหายหรือสูญหายตามมูลค่าตลาดแต่ไม่เกิน 300 บาท

...อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่...


ไปรษณีย์รับรอง Certified Mail
          ทางเลือกสำหรับการส่งเอกสารที่มีความสำคัญไม่มากนัก โดย ปณท จะมีหลักฐานเป็นเอกสารในขั้นตอนการรับฝาก การส่งต่อ และการนำจ่าย ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องติดตามสถานะสิ่งของโดยการส่งคำร้องผ่านการสอบสวนเท่านั้น คิดค่าบริการตามน้ำหนักในอัตราของบริการไปรษณีย์ธรรมดา บวกค่าปฏิบัติการพิเศษ 8 บาท ชดใช้กรณ๊สิ่งของเสียหายหรือสูญหายตามมูลค่าตลาดแต่ไม่เกิน 150 บาท
...อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่...


ไปรษณีย์รับประกัน Insurance Mail
          บริการที่ให้การคุ้มครองและรับประกันความปลอดภัยแก่สิ่งของเป็นพิเศษ โดยมีหลักฐานอย่างละเอียดทุกขั้นตอน หากสูญหายหรือเสียหายจะได้รับการชดใช้สูงสุดตามวงเงินที่รับประกัน คิดค่าบริการตามน้ำหนักในอัตราของบริการไปรษณีย์ธรรมดา บวกค่าปฏิบัติการพิเศษ 15 บาทและค่าเบี้ยประกัน 5 บาทต่อวงเงินรับประกันทุกๆ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท
...อ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่...


Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}