รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
15277- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานเดินหนังสือ ถ่ายเอกสาร ทำความสะอาด และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ภายในฝ่ายบัญชีย่อยบริการ บริษัท ไปรษณีย์ จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 2562       
15295- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารศูนย์ไปรษณีย์เด่นชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ก.ย. 2562       
15258- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินที่ออกให้กับหน่วยงานราชการและหน่วยงานของรัฐ ที่ชำระเงินค่าบริการฝากส่งเป็นเงินเชื่อให้ ปณท ผ่านระบบ GFMIS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ก.ย. 2562       
15520- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลาน คสล. บริเวณด้านข้างท่าขนถ่ายไปรษณียภัณฑ์ ที่ทำการไปรษณีย์พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ก.ย. 2562       
15172- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารพิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ส.ค. 2562       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}