รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
17635- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2563       
17623- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา Multimedia Projector ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 2563       
17391- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชุด 8 จุด จำนวน 2 ระบบ พร้อมการติดตั้ง สำหรับที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดนครราชสีมา ที่ทำการนำจ่ายมีหลักฐาน 1 และ 2 อคาร ปณ. จอมสุรางค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เม.ย. 2563       
17413- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชุด 8 จุด จำนวน 1 ระบบ พร้อมการติดตั้ง สำหรับที่ทำการไปรษณีย์จังหวดันครราชสีมา ที่ทำการนำจ่าย DB1 (อาคารเช่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 เม.ย. 2563       
17321- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์  ป.192  (สมุดรับส่งเงินภายในที่ทำการ) จำนวน  6,000  เล่ม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 เม.ย. 2563       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}