รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
17511ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานตรวจสอบและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ KONE ที่ อาคารศูนย์เก็บเอกสาร ปณท เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานตรวจสอบและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร ยี่ห้อ KONE ที่ อาคารศูนย์เก็บเอกสาร ปณท เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 30 เม.ย. 2563       
17636- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Media Converter) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด สำหรับ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2563       
17637- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชุด 8 จุด จำนวน 1 ระบบ พร้อมการติดตั้ง สำหรับที่ทำการไปรษณีย์เกษตรสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2563       
17626- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 2 ตัว พร้อมการติดตั้ง สำหรับที่ทำการไปรษณีย์เซฟวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2563       
17638- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชุด 8 จุด จำนวน 1 ระบบ พร้อมการติดตั้ง สำหรับที่ทำการไปรษณีย์บำเหน็จณรงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2563       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}