รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
12159- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 น้ำหนักกระดาษ 70 แกรม (มอก.) จำนวน 8,400 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 09 ม.ค. 2562       
11127- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 น้ำหนักกระดาษ 80 แกรม ฉลากเขียว จำนวน 50,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 02 พ.ย. 2561       
9639- ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 น้ำหนัก 80 แกรม ฉลากเขียว จำนวน 50,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) 13 มิ.ย. 2561       
9994- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด เอ 4  จำนวน 15,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 05 มิ.ย. 2561       
7871- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 น้ำหนัก 70 แกรม จำนวน 8,400 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) 05 ม.ค. 2561       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}