รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศผล e-Auction


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
5721-
ผลการประกวดราคาซื้อรถยนต์นำจ่าย EMS ตู้ทึบ  จำนวน  31  คัน  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Auction)
27 เม.ย. 2560       
5479- ยกเลิกการประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกแบบตู้ทึบ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ พร้อมติดตั้งประตูท้ายระบบไฮดรอลิก จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 04 เม.ย. 2560       
5467- ผลการประกวดาราคาซื้อรถยนต์ตู้นำจ่ายไปรษณีย์ จำนวน 12 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 31 มี.ค. 2560       
5334- ยกเลิกการประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกตู้ทึบ ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ พร้อมติดตั้งประตูท้ายระบบไฮดรอลิก จำนวน 6 คัน  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 21 มี.ค. 2560       
5151- ผลการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน ปี 2560 จำนวน 3 รายการ ระยะเวลาการเช่า 5 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 28 ก.พ. 2560       

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}