รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ประกาศผล e-Auction


{topic_name}
ประกาศเลขที่ รายการ วันประกาศ ยื่นซอง เอกสาร
1232- ผลการประกวดราคาจ้างทำโต๊ะเรียงจ่าหน้าไปรษณียภัณฑ์แบบใหม่ พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1,562 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 10 ก.ค. 2558       
      
403- ผลการประกวดราคาจ้างรถบริการรับ-ส่งผู้ปฏิบัติงานของ ปณท ระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 29 ม.ค. 2558       
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างรถบริการรับ-ส่งผู้ปฏิบัติงานของ ปณท ระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
      

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}