รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ร้านไปรษณีย์นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  >> คลิก

แผนงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย  จำกัด (พ.ศ.2560-2564) >>คลิก

แผนปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ปณท ประจำปี 2561 >> คลิก

นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด พ.ศ.2561 >> คลิก

ประกาศ เรื่อง เจตจำนงในการป้องกัน ต่อต้านและปราบปรามการทุจริตของกรรมการผู้จัดการใหญ่ (เวอร์ชั่นภาษาไทย) >> คลิก

Thailand Post Co.,Ltd. Declaration of intention to prevent, resist and suppress corruption (ver.Eng) >> คลิก

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}