รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

สิ่งสะสม



รายการสิ่งสะสมลดราคา ประจำปี 2561

แพคพิเศษ - บัตรแสตมปืที่ระลึก - ซองที่ระลึก - แผ่นชีท

ลด 20% ทุกรายการ ถึง 31 ธันวาคม 2561

หาซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ทั่วประเทศ

สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2831 3853


รายการแพคพิเศษ

ลำดับ รหัส ชื่อตราไปรฯ ราคาขาย
ปกติ ลด 20%
1 12-00004-00 แพคพิเศษรวมตราไปรฯ ร.9 1,299 1,039
2 12-00008-00 แพค (รวมชีทชุดพืชอาหาร) 101 81
3 12-00011-00 แพคตราไปรฯและสิ่งสะสมส่งเสริมการท่องเที่ยว 358 288
4 12-00115-00 กล้วยไม้ ปี 2552 180 144
5 12-00853-00 นกยูง (ที่ติดตู้เย็น) 180 144
6 12-00857-00 พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 50 40
7 12-00857-02 พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 50 40
8 12-00904-00 แพคพิเศษชุดกล้วยไม้(53) 80 64
9 12-00908-01 แพคพิเศษรวมชุดงานแสดงฯ 2553 450 360
10 12-00931-00 งานกาชาด 2554 70 56
11 12-00939-00 แพคพิเศษชุด 500 ปี ไทย-โปรตุเกส 150 120
12 12-00945-00 แพคพิเศษอักษรไทย 99 79
13 12-00947-00 แพคพิเศษงานแสดงตราไปรษณียากรแห่งชาติ 2554 150 120
14 12-00997-00 เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย 60 48
15 12-00997-01 แพคพิเศษเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย(ปรุ-ไม่ปรุ) 130 104
16 12-01004-00 กรุงเทพฯเมืองหนังสือโลก 99 79
17 12-01017-00 แพคไปรษณียบัตร 60 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 60 48
18 12-01028-00 แพคชีทรวมปีนักษัตร 88 70
19 12-01028-01 แพคชีทรวมนักษัตร12ปี(แผ่นเดียว) 99 79
20 12-01044-00 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อิสราเอล 60 48
21 12-SB013-04 แพคพิเศษ แบบ 4 (ธรรมชาติ-สัตว์) 110 88
22 12-SB015-00 เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 60 48


รายการบัตรแสตมป์ที่ระลึก
ลำดับ รหัส ชื่อตราไปรฯ ราคาขาย
ปกติ ลด 20%
1 09-00501-00 100 ปีคณะกรรมการโอลิมปิกสากล 30 25
2 09-00506-00 สัปดาห์สากล 2537 30 25
3 09-00513-00 ซีเกมส์ครั้งที่ 18 ชุด1 17 14
4 09-00523-00 วันวิสาขบูชา 2538 36 29
5 09-00528-00 งานแสดงตราไปรฯ 2538 36 29
6 09-00531-00 สัปดาห์สากลฯ 2538 32 26
7 09-00537-00 ซีเกมส์ครั้งที่ 18 ชุด 2 20 16
8 09-00543-00 มาฆบูชา 2539 37 30
9 09-00545-00 อนุรักษ์มรดกไทย 2539 31 25
10 09-00546-00 700ปีเชียงใหม่ 37 30
11 09-00577-00 พระราชอัจฉริยภาพด้านโทรคมนาคม 29 23
12 09-00581-00 วันอาสาฬหบูชา 2540 40 32
13 09-00582-00 งานแสดงตราไปรฯ 2540 40 32
14 09-00585-00 ไดโนเสาร์ 40 32
15 09-00587-00 สัปดาห์สากล 2540 40 32
16 09-00588-00 ไทย-สิงคโปร์ 40 32
17 09-00598-00 อนุรักษ์มรดกไทย 2541 40 32
18 09-00600-00 สัตว์ป่า ชุดที่ 6 40 32
19 09-00602-00 วันวิสาขบูชา 2541 40 32
20 09-00606-00 ปีทะเลสากล 2541 40 32
21 09-00611-00 ปีท่องเที่ยวไทย 2541-42 40 32
22 09-00612-00 ตุ๊กตาจีน 40 32
23 09-00613-00 สัปดาห์สากลฯ 2541 45 36
24 09-00617-00 เอเชี่ยนเกมส์ครั้งที่13ชุด2 40 32
25 09-00620-00 ข้าวไทย 55 44
26 09-00621-00 มาฆบูชา 2542 50 40
27 09-00622-00 กรุงเทพฯ 2000 (ชุด 1) 55 44
28 09-00624-00 อนุรักษ์มรดกไทย 2542 50 40
29 09-00632-00 งานแสดงตราไปรฯ 2542 55 44
30 09-00633-00 กรุงเทพฯ 2000 (ชุด 2) 55 44
31 09-00644-00 กรุงเทพ 2000 (ชุด 3) 55 44
32 09-00646-00 อนุรักษ์มรดกไทย 2543 50 40
33 09-00653-00 สัปดาห์สากล 2543 47 38
34 09-00658-00 นกแก้ว 40 32
35 09-00661-00 อัญมณี (ชุด 2) 40 32
36 09-00663-00 อนุรักษ์มรดกไทย 2544 40 32
37 09-00666-00 ยักษ์ 45 36
38 09-00669-00 เห็ด (ชุด 3) 35 28
39 09-00670-00 แมลง (ชุด 2) 41 33
40 09-00672-00 งานแสดงตราไปรฯ 2544 41 33
41 09-00674-00 ผีเสื้อ (ชุด 4) 44 35
42 09-00675-00 สัปดาห์จดหมาย 2544 35 28
43 09-00685-00 อนุรักษ์มรดก 2545 41 33
44 09-00688-00 วัด 38 30
45 09-00698-00 สัปดาห์สากล 2545 41 33
46 09-00699-00 งานแสดงตราไปรฯ 46 (ชุด 1) 41 33
47 09-00700-00 วันปีใหม่ 2546 28 22
48 09-00706-00 งานแสดงตราไปรฯ 46 (ชุด 2) 40 32
49 09-00708-00 อนุรักษ์มรดก 2546 40 32
50 09-00713-00 ไก่แจ้ 40 32
51 09-00717-00 งานแสดงตราไปรฯ 46 (ชุด 3) 40 32
52 09-00719-00 สัปดาห์สากลฯ 2546 40 32
53 09-00779-00 ชุดปีใหม่ 2549 32 26
54 09-00804-00 ปีใหม่ 2550 32 26
55 09-00831-00 ปีใหม่ 2551 32 26
56 09-00918-00 ปีใหม่ 2554 32 26


รายการซองวันแรกจำหน่าย
ลำดับ รหัส ชื่อตราไปรฯ ราคาขาย  
ปกติ ลด 20%  
1 05-00836-00 นักษัตรประจำปี (ชวด) 10 8  
2 05-00837-00 วันเด็กแห่งชาติ 2551 25 20  
3 05-00838-00 เทศกาลตรุษจีน 30 24  
4 05-00840-00 รถม้าพระที่นั่ง 22 18  
5 05-00841-00 จตุคามรามเทพ 160 128  
6 05-00842-00 วันอนุรักษ์มรดกไทย 2551 22 18  
7 05-00843-00 ตราประจำจังหวัด (ชุด 2) 102 82  
8 05-00844-00 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ตุรกี 15 12  
9 05-00846-00 วันสิ่งแวดล้อมโลก 20 16  
10 05-00847-00 อเมซิ่งไทยแลนด์ (กล้วยไม้) 55 44  
11 05-00848-00 อเมซิ่งไทยแลนด์ (เสน่ห์กรุงเทพฯ) 50 40  
12 05-00849-00 125 ปี ไปรษณีย์ไทย (ชุด 1) 70 56  
13 05-00850-00 วันสื่อสารแห่งชาติ 2551 10 8  
14 05-00851-00 ภาพฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 12 10  
15 05-00852-00 125 ปี ไปรษณีย์ไทย (ชุด 2) 35 28  
16 05-00854-00 50 ปี ไทย - เกาหลีใต้ 15 12  
17 05-00855-00 สัปดาห์สากล 2551 20 16  
18 05-00856-00 ตราประจำจังหวัด (ชุด 3) 100 80  
19 05-00858-00 ปีใหม่ 2552 20 16  
20 05-00860-00 200 ปี สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 10 8  
21 05-00862-00 นักษัตรประจำปี (ฉลู) 10 8  
22 05-00863-00 วันเด็กแห่งชาติ 2552 45 36  
23 05-00864-00 150 ปี จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุขฯ 22 18  
24 05-00866-00 งานกาชาด 2552 10 8  
25 05-00867-00 200 ปี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท 10 8  
26 05-00868-00 วันอนุรักษ์มรดกไทย 2552 22 18  
27 05-00869-00 วันสำคัญทางพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) 10 8  
28 05-00871-00 กล้วยไม้ 42 34  
29 05-00872-00 ประเพณีไทย 22 18  
30 05-00873-00 วันสื่อสารแห่งชาติ 2552 10 8  
31 05-00874-00 งานแสดงตราไปรษณียากรแห่งชาติ 2552 63 50  
32 05-00876-00 ตราประจำจังหวัด (ชุด 4 ) 102 82  
33 05-00877-00 สัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย 2552 22 18  
34 05-00878-00 ปีใหม่ 2553 22 18  
35 05-00881-00 ดาวเทียมธีออส 10 8  
36 05-00882-00 120 ปี โรงเรียนการไปรษณีย์ 10 8  
37 05-00883-00 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ฟิลิปปินส์ 14 11  
38 05-00884-00 75 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 10 8  
39 05-00885-00 คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 10 8  
40 05-00886-00 84 พรรษา เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ 10 8  
41 05-00887-00 การศึกษาเพื่อคนตาบอด 10 8  
42 05-00888-00 110 ปี กรมแพทย์ทหารบก 22 18  
43 05-00890-00 นักษัตรประจำปี (ขาล) 10 8  
44 05-00891-00 สำมะโนประชากรและเคหะ ..2553 10 8  
45 05-00892-00 วันเด็กแห่งชาติ 2553 22 18  
46 05-00893-00 100 ปี ชาตกาลครูเอื้อ สุนทรสนาน 10 8  
47 05-00895-00 งานแสดงตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย ..2553 ชุด 1 30 24  
48 05-00897-00 งานกาฃาด 2553 10 8  
49 05-00899-00 อนุรักษ์มรดกไทย 2553 22 18  
50 05-00901-00 50 ปี การบินไทย 30 24  
51 05-00903-00 วันสำคัญทางพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) 10 8  
52 05-00904-00 กล้วยไม้ 22 18  
53 05-00905-00 70 ปี อาคารที่ทำการไปรษณีย์กลาง 21 17  
54 05-00907-00 วันสื่อสารแห่งชาติ 2553 10 8  
55 05-00908-00 งานแสดงตราไปรษณียากรภาคพื้นเอเชีย .. 2553 (ชุด 2) 104 83  
56 05-00909-00 จินตนาการ สืบสานวรรณกรรมไทย 10 8  
57 05-00911-00 150 ปี โรงกษาปณ์ไทย 18 14  
58 05-00912-00 วันเยาวชนแหงชาติ 10 8  
59 05-00913-00 สัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย 2553 38 30  
60 05-00914-00 120 ปี กรมบัญชีกลาง 10 8  
61 05-00915-00 พระโพธิสัตว์กวนอิม (ชุด 2) 17 14  
62 05-00916-00 100 ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 17 14  
63 05-00917-00 100 ปี วชิราวุธวิทยาลัย 10 8  
64 05-00918-00 ปีใหม่ 2554 22 18  
65 05-00920-00 50 ปี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 30 24  
66 05-00921-00 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 10 8  
67 05-00922-00 นักษัตรประจำปี (เถุาะ) 10 8  
68 05-00923-00 วันเด็กแห่งชาติ 2554 22 18  
69 05-00924-00 พืชผักสวนครัว 22 18  
70 05-00926-00 150 ปี ถนนเจริญกรุง 10 8  
71 05-00927-00 สื่อแห่งความรัก 18 14  
72 05-00931-00 งานกาชาด 2554 10 8  
73 05-00932-00 สามทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ 10 8  
74 05-00933-00 วันอนุรักษ์มรดกไทย 2554 22 18  
75 05-00936-00 111 ปี ชาตกาล ปรีดี พนมยงค์ 14 11  
76 05-00938-00 วันสำคัญทางพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) 2554 10 8  
77 05-00941-00 กล้วยไม้ (2554) 22 18  
78 05-00942-00 120 ปี กรมวิทยาศาสตร์บริการ 10 8  
79 05-00943-00 100 ปี ลูกเสือไทย 10 8  
80 05-00946-00 วันสื่อสารแห่งชาติ 2554 10 8  
81 05-00947-00 งานแสดงตราไปรษณียากรแห่งชาติ 2554 30 24  
82 05-00949-00 งานแสดงตราไปรษณียากรโลก ไทยแลนด์ 2556 (ชุด 1) 75 60  
83 05-00951-00 150 ปี สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ชุด 2 22 18  
84 05-00952-00 สัตว์ป่า (ชุด 7) 22 18  
85 05-00953-00 สัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย 2554 22 18  
86 05-00954-00 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ปากีสถาน 10 8  
87 05-00955-00 ประเพณีไทย 2554 22 18  
88 05-00956-00 พระเบญจภาคีเหรียญเกจิอาจารย์ 60 48  
89 05-00957-00 ปีใหม่ 2555 22 18  
90 05-00960-00 นักษัตรประจำปี(มะโรง) 10 8  
91 05-00963-00 วันเด็กแห่งชาติ 2555 22 18  
92 05-00964-00 เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ย 14 11  
93 05-00965-00 750 ปี เมืองเชียงราย 10 8  
94 05-00966-00 สื่อแห่งความรัก(2555) 37 30  
95 05-00967-00 80 ปี กรมสรรพสามิต 10 8  
96 05-00968-00 งานกาชาด 2555 10 8  
97 05-00969-00 100 ปี กระทรวงคมนาคม 22 18  
98 05-00970-00 50 ปี สหภาพไปรษณีย์แห่งเอเซียและแปซิฟิค(APPU) 10 8  
99 05-00972-00 วันอนุรักษ์มรดกไทย 2555 22 18  
100 05-00973-00 100 ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ(ชุดที่1) 45 36  
101 05-00976-00 การประชุมใหญ่โรตารีสากล 2555 10 8  
102 05-00979-00 80 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี 10 8  
103 05-00980-00 100 ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ(ชุดที่2) 45 36  
104 05-00981-00 150 ปี เมืองระนอง 10 8  
105 05-00983-00 วันสื่อสารแห่งชาติ 2555 10 8  
106 05-00984-00 มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
112 90  
107 05-00985-00 บุคคลสำคัญ(พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์) 10 8  
108 05-00986-00 150 ปี สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ชุด 3 22 18  
109 05-00987-00 115 ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเยือนออสเตรีย 30 24  
110 05-00989-00 สัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย 2555 22 18  
111 05-00990-00 ปีใหม่ 2556 22 18  
112 05-00991-00 150 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 22 18  
113 05-00995-00 นักษัตรประจำปี(มะเส็ง) 10 8  
114 05-00997-00 เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย 24 19  
115 05-00998-00 สื่อแห่งความรัก(2556) 18 14  
116 05-01000-00 งานแสดงตราไปรษณียากรโลก ไทยแลนด์ 2556 (ชุด 2) 65 52  
117 05-01001-00 งานกาชาด 2556 10 8  
118 05-01002-00 100 ปีธนาคารออมสิน 22 18  
119 05-01003-00 วันอนุรักษ์มรดกไทย 2556 45 36  
120 05-01004-00 กรุงเทพฯเมืองหนังสือโลก 12 10  
121 05-01005-00 150 ปี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 10 8  
122 05-01006-00 วันสำคัญทางพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) 2556 10 8  
123 05-01007-00 100 ปีแห่งวิศวกรรมไทย 24 19  
124 05-01008-00 111 ปี กรมชลประทาน 10 8  
125 05-01010-00 นกกลางคืน 31 25  
126 05-01011-00 งานแสดงตราไปรษณียากรโลก ไทยแลนด์ 2556 (ชุด 3) 65 52  
127 05-01012-00 วันสื่อสารแห่งชาติ 2556 17 14  
128 05-01013-00 130ปีไปรษณีย์ไทย 13 10  
129 05-01014-00 อาคารที่ทำการไปรษณีย์กลาง 24 19  
130 05-01015-00 ดิจิตอลทีวี 10 8  
131 05-01016-00 10 ปี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 18 14  
132 05-01017-00 60 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 10 8  
133 05-01019-00 100 ปี การขนานนามสกุลของคนไทย 10 8  
134 05-01020-00 สัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย 2556 22 18  
135 05-01021-00 วัน14ตุลาฯประชาธิปไตย 13 10  
136 05-01022-00 120 ปี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 10 8  
137 05-01023-00 ปีใหม่2557 52 42  
138 05-01025-00 100 ปี กิจการปูนซีเมนต์ไทยแห่งแรก 10 8  
139 05-01027-00 มะลิเฉลิมนรินทร์ 10 8  
140 05-01028-00 นักษัตรประจำปี(มะเมีย) 10 8  
141 05-01029-00 วันเด็กแห่งชาติ 2557 25 20  
142 05-01030-00 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 8  
143 05-01031-00 80 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 10 8  
144 05-01032-00 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 8  
145 05-01033-00 เทศกาลตรุษจีน(พระสังกัจจายน์) 13 10  
146 05-01034-00 สื่อแห่งความรัก(2557) 18 14  
147 05-01035-00 60 ปีองค์การสวนสัตว์ 10 8  
148 05-01036-00 125 ปี โรงเรียนการไปรษณีย์ 10 8  
149 05-01037-00 50 ปี การกีฬาแห่งประเทศไทย 10 8  
150 05-01038-00 150 ปี สมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ บรมราชินีนาถ 10 8  
151 05-01039-00 วันอนุรักษ์มรดกไทย 2557 45 36  
152 05-01040-00 20 ปีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 14 11  
153 05-01041-00 75ปี โรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง 10 8  
154 05-01042-00 วันสำคัญทางพุทธศาสนา(วันวิสาขบูชา) 10 8  
155 05-01043-00 100 ปีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 10 8  
156 05-01044-00 60 ปี ความส้มพันธ์ทางการทูตไทย-อิสราเอล 35 28  
157 05-01045-00 100 ปี ท่าอากาศยานดอนเมือง 22 18  
158 05-01047-00 สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 31 25  
159 05-01048-00 วันสื่อสารแห่งชาติ 10 8  
160 05-01049-00 ความร่วมมือไทย-วาติกัน 13 10  
161 05-01050-00 100 ปีการประปาไทย 10 8  
162 05-01051-00 วันไปรษณีย์โลก 2557 10 8  
163 05-01052-00 ความร่วมมือไทย-มาเก๊า 14 11  
164 05-01053-00 ปีใหม่ 2558 (ชุด 1) 25 20  
165 05-01054-00 ปีใหม่ 2558 (ชุด 2) 56 45  
166 05-01055-00 เรือหลวง(ชุด 2) 31 25  
167 05-01057-00 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 10 8  
168 05-25533-03 .9 ชุด 10 (50,100) 170 150  
169 05-25533-04 .9 ชุด 10 (200) 225 200  
170 05-25533-05 .9 ชุด 10 (500) 550 500  


รายการแผ่นตราไปรษณียากรที่ระลึก
ลำดับ รหัส ชื่อตราไปรฯ ราคาขาย
ปกติ ลด 20%
1 04-00003-00 แผ่นตราไปรษณียากรส่วนตัว 86 ปี หลวงพ่อคูณ  ปริสุทโธ 240 192
2 04-00484-00 เห็ด ชุด 2 30 24
3 04-00488-01 งานแสดงตราไปรฯ 2536 ชุด 4 (ปรุ) 30 24
4 04-00490-00 สัปดาห์สากล 2536 30 24
5 04-00498-00 อนุรักษ์มรดกไทย 2537 25 20
6 04-00500-01 วันสงกรานต์ 2537 ปรุ 8 6
7 04-00500-02 วันสงกรานต์ 2537 ไม่ปรุ 8 6
8 04-00506-00 สัปดาห์สากล 2537 30 25
9 04-00513-00 ซีเกมส์ครั้งที่ 18 ชุด 1 15 12
10 04-00519-00 อนุรักษ์มรดกไทย 2538 30 24
11 04-00521-01 สงกรานต์ 2538 ปรุ 8 6
12 04-00521-02 สงกรานต์ 2538 ไม่ปรุ 8 6
13 04-00531-00 สัปดาห์สากล 2538 35 28
14 04-00536-00 ปีใหม่ 2539 15 12
15 04-00537-00 ซีเกมส์ครั้งที่ 18 ชุด 2 15 12
16 04-00543-00 วันมาฆบูชา 2539 36 29
17 04-00545-00 อนุรักษ์มรดกไทย 2539 28 22
18 04-00546-00 700 ปี เชียงใหม่ 37 30
19 04-00548-01 สงกรานต์ 2539 ปรุ 8 6
20 04-00548-02 สงกรานต์ 2539 ไม่ปรุ 8 6
21 04-00548-03 สงกรานต์รวม 6 ปี ปรุ 20 16
22 04-00548-04 สงกรานต์รวม 6 ปี ไม่ปรุ 20 16
23 04-00551-00 ฉลองสิริราชฯ 50 ปี ชุด 3 17 14
24 04-00555-00 100 ปี กรมป่าไม้ 35 28
25 04-00556-00 สัปดาห์สากลฯ 2539 36 29
26 04-00570-01 100 ปีรถไฟไทย แบบ 1 20 16
27 04-00570-02 100 ปีรถไฟไทย แบบ 2 30 24
28 04-00575-01 วันสงกรานต์ 2540 ปรุ 8 6
29 04-00575-02 วันสงกรานต์ 2540 ไม่ปรุ 8 6
30 04-00577-00 พระราชอัจฉริยภาพด้านโทรคมฯ 30 24
31 04-00582-01 งานแสดงตราไปรฯ 2540 ไม่ปรุ 150 120
32 04-00585-00 ไดโนเสาร์ 2540 30 24
33 04-00587-00 สัปดาห์สากลฯ 2540 30 24
34 04-00588-00 ความร่วมมือ ไทย-สิงคโปร์ 30 24