รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

สิ่งสะสม


รูปซองวันแรกจำหน่าย ถ่ายตรง

ซองวันแรกจำหน่าย

รายละเอียด :
    ซองที่จัดพิมพ์ขึ้นในโอกาสวันแรกจำหน่ายตราไปรษณียากรแต่ละชุด โดยจะมีภาพเกี่ยวกับตราไปรษณียากรนั้นๆ หรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องอยู่ทางด้านซ้ายของซอง ส่วนมุมบนด้านขวาจะผนึกตราไปรษณียากรชุดที่ออกจำหน่ายพร้อมประทับตราวันแรกจำหน่ายไว้ด้วย
 
เงื่อนไข :
    -
 
สถานที่จัดจำหน่าย :
    ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ และร้านไปรษณีย์ไทยบางแห่งหรือสั่งซื้อทางเว็บไซต์
http://www.postemart.com/
 
อัตราค่าบริการ :
    ตามที่ระบุบนตัวสินค้า

รูปซองวันแรกจำหน่าย ถ่ายเฉียง
รูปโลโก้ไปรษณีย์ไทย

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}