รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

สิ่งสะสม


รูปหน้าปกสมุดตราไปรษณียากรประจำปี  2552

สมุดตราไปรษณียากรประจำปี

รายละเอียด :
    สมุดที่บรรจุตราไปรษณียากรครบทุกชุดที่ออกจำหน่ายในแต่ละปี โดยตราไปรษณียากรจะบรรจุอยู่ในเม้าท์ซึ่งเก็บรักษาสภาพเป็นอย่างดี ภายในเล่มยังประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับตราไปรษณียากรนั้น ๆ เช่น ชื่อชุด วันแรกจำหน่าย ชนิดราคา จำนวนพิมพ์ วัตถุประสงค์ของการจัดพิมพ์ ผู้ออกแบบ และบริษัทผู้พิมพ์ เป็นต้น โดยจัดพิมพ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 
เงื่อนไข :
    -
 
สถานที่จัดจำหน่าย :
    ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง และร้านไปรษณีย์ไทยบางแห่ง หรือสั่งซื้อทางเว็บไซต์ www.postemart.com
 
อัตราค่าบริการ : 
    ตามที่ระบุบนตัวสินค้า

รูปหน้าปกสมุดตราไปรษณียากรประจำปี
รูปโลโก้ไปรษณีย์ไทย

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}