รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

เก็บเงินปลายทาง


รูปพนักงานไปรษณีย์กำลังให้บริการลูกค้า

พกง. พัสดุเก็บเงินปลายทาง

รายละเอียด :
    บริการฝากส่งสิ่งของทางไปรษณีย์เพื่อเรียกเก็บเงินจากผู้รับมอบสิ่งของนั้นตามจำนวนเงินที่ระบุไว้บนห่อซอง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง พร้อมจัดส่งเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้ฝากส่ง สามารถส่งได้ 3 แบบ คือ ไปรษณียภัณฑ์เก็บเงิน คือ ฝากส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนหรือจดหมายรับประกัน พัสดุไปรษณีย์เก็บเงิน คือ ฝากส่งเป็นพัสดุไปรษณีย์ ไปรษณีย์ด่วนพิเศษเก็บเงิน คือ ฝากส่งเป็นไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
 
เงื่อนไข :
    สอบถามข้อมูล 1545
 
สถานที่จัดจำหน่าย :
    ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ
 
อัตราค่าบริการ :
   -

รูปโลโก้ไปรษณีย์ไทย
รูปใบเสร็จการเก็บเงิน

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}