รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

โอนเงินระหว่างประเทศบริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ เวสเทิร์น ยูเนี่ยน

รายละเอียด : 
    บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ เวสเทิร์น ยูเนี่ยน ทั้งฝากส่งและรับเงิน ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กับ บริษัท เวสเทิร์น ยูเนี่ยน ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ โดยมีจุดให้บริการมากกว่า 200 ประเทศทั่วโลกและเชื่อมโยงผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อันทันสมัยภายในไม่กี่นาทีก็สามารถส่งเงินและรับเงินได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
เงื่อนไข :
    วงเงินสูงสุดในการฝากส่งต่อฉบับไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ/คน/วัน หรือไม่เกิน  200,000 บาท/คน/วัน 
 
สถานที่จัดจำหน่าย :
    ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ
 
อัตราค่าบริการ :
    อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ฝากส่งและประเทศปลายทาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ หรือ THP Contact Center 1545   * ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางและเวลาที่เปิดให้บริการ

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}