รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

Courier Postบริการคูเรียร์โพสต์ (Courier Post)

รายละเอียด : บริการจัดส่งสิ่งของด่วนระหว่างประเทศทางอากาศทั้งในรูปแบบ Document และ Package (Merchandise)   ให้เทียบเท่ากับบริการที่ได้มาตรฐานสากล เช่น มีการดำเนินผ่านพิธีการศุลกากร ณ ประเทศปลายทางแบบเบ็ดเสร็จ  มีบริการ On Demand Delivery (ODD) ที่ผู้รับสามารถเลือกรูปแบบการนำจ่ายได้ (เวลา /สถานที่) และการนำจ่ายถึงผู้รับในปลายทางต่างประเทศแบบ Door to Door สามารถฝากส่งได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ 454 แห่งในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมทั้งมีระบบการติดตามและตรวจสอบสิ่งของได้ตลอด 24 ชม. ด้วยระบบ Track & Trace ผ่านมือถือ smart phone ด้วย  แอปพลิเคชัน Track & Trace และ เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th

เงื่อนไข : 

1.  บริการจัดส่งเอกสาร Document พิกัดน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัมหรือสิ่งของ  Package (Merchandise) พิกัดน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
2.  ค่าบริการคิดตามน้ำหนักที่ฝากส่งจริง โดยไม่คิดค่าบริการตามปริมาตรของกล่อง (Volumetric) ไม่มีค่าธรรมเนียมน้ำมัน (Fuel Surcharge) และภาษีมูลค่าเพิ่ม  
3.  มาตรฐานการนำจ่ายถึงที่อยู่ผู้รับในต่างประเทศภายใน 2 4 วัน (ไม่นับวันที่รับฝากและไม่รวมระยะเวลาดำเนินพิธีการศุลกากร ณ ประเทศปลายทาง) ทั้งนี้ ต้องฝากส่งก่อนเวลา 16.30 น.
4.  สิ่งของที่ฝากส่งจะต้องมาบรรจุและหุ้มห่อต่อเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ เพื่อตรวจสอบสิ่งของก่อนการฝากส่ง

ประเทศปลายทางที่เปิดให้บริการ 65 ประเทศ : 
AUSTRALIA , ARGENTINA,  AUSTRIA,  BAHRAIN,  BANGLADESH,  BELGIUM,  BRAZIL,  BRUNEI, BULGARIA,  CAMBODIA,  CANADA,  CHILE,  CHINA,  CROATIA,  CUBA,  DENMARK,  EGYPT,  FINLAND,  FRANCE,  GERMANY,  HONG KONG,  HUNGARY,  ICELAND,  INDIA,  INDONESIA,  IRAN,  IRELAND,  ISRAEL,  ITALY,  JAPAN,  JORDAN,  KOREA (REP.),  KUWAIT,  LAOS,  LEBANON,  MALAYSIA,  MEXICO,  MONGOLIA,  MOROCCO,  MYANMAR,  NETHERLANDS,  NEW ZEALAND,  NORWAY,  OMAN,  PAKISTAN,  PHILIPPINES,  POLAND,  PORTUGAL,  QATAR,  ROMANIA,  RUSSIAN FEDERATION, SAUDI ARABIA, SINGAPORE,  SOUTH AFRICA,  SPAIN,  SRI LANKA,  SWEDEN,  SWITZERLAND,  TAIWAN,  TURKEY,  United Arab emirates,  United Kingdoms,  UKRAINE,  United States of America,  VIETNAM
อัตราชดใช้ค่าเสียหาย :  วงเงินชดใช้กรณีสูญหาย/เสียหายเพราะความผิดพลาดของไปรษณีย์จะชดใช้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน5,000 บาทสำหรับ Document และ 10,000 บาท สำหรับ Package (Merchandise) ทั้งนี้ สามารถใช้คู่กับบริการพิเศษ ได้แก่ บริการไปรษณีย์รับประกันวงเงินรับประกันสูงสุด 1,000 SDR (SDR = Special Drawing Right ค่าเทียบเสมอภาคระหว่างเงินบาทกับสิทธิพิเศษถอนเงินกำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย อัตราดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี)

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}