รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

Courier PostTOP Spender 17 มิ.ย. - 8 ก.ย. 62

ลูกค้าที่ใช้บริการคูเรียร์โพสต์ และมียอดใช้บริการสะสมสูงสุดประจําสัปดาห์  รับบัตรของขวัญ (Gift Voucher) แทนเงินสดมูลค่า 5,000 บาททันที สัปดาห์ละ 1 รางวัล เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ติดต่อกัน มูลค่ารวม 60,000 บาท เริ่มสะสมยอดใช้บริการตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน ถึง 8 กันยายน 2562 นี้

เงื่อนไขและข้อกำหนด

*   สำหรับผู้ใช้บริการ Courier Post ที่มียอดสูงที่สุดต่อสัปดาห์ โดยสามารถรวมใบเสร็จยอดการใช้บริการภายในสัปดาห์นั้นได้  

*  สงวนสิทธิ์ผู้ที่ได้รับรางวัลเพียง 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม
รอบการสะสมและประกาศรายชื่อรวม 12 สัปดาห์ ดังนี้ 
รอบการสะสมประกาศรายชื่อผู้โชคดี
17 - 23 มิ.ย. 6227 มิ.ย. 62บริษัท PEARMAIN ENTERPRISES (ปณ.สัตหีบ)
24 - 30 มิ.ย. 624 ก.ค. 62คุณ Nozaki Takya (ปณ.สามแยก)
1 - 7 ก.ค. 6211 ก.ค. 62บริษัท BLUEPRINT DESIGN (ตลาดคำเที่ยง)
8 - 14 ก.ค. 6218 ก.ค. 62บริษัท ORIENTAL BAZAR STUDIO (ศูนย์ e-Commerce เชียงใหม่)
15 - 21 ก.ค. 6225 ก.ค. 62คุณ PIMPA KAEWMONGKOL (ปณ.ศรีสะเกษ)
22 - 28 ก.ค. 621 ส.ค. 62คุณ DUANGTHIP MONGKOLSIT (ปณ.นานา)
29 ก.ค. - 4 ส.ค. 628 ส.ค. 62คุณ WIRAT KRUEKAEW (ปณ.ชลบุรี)
5 - 11 ส.ค. 6215 ส.ค. 62คุณ SAKONSUPA PATTANAYUSUWAN (ปณ.ศรีสัชนาลัย)
12 - 18 ส.ค. 6222 ส.ค. 62คุณ SUREERATH PLEANKUNTOD (ปณ.สมุทรปราการ)
19 - 25 ส.ค. 6229 ส.ค. 62คุณ UDORN NILAPHAT (ปณ.บางซื่อ)
26 ส.ค. - 1 ก.ย. 625 ก.ย. 62คุณ WARANIS BARAMEEKANJANAWAT (ปณ.บางกรวย)
2 - 8 ก.ย. 6212 ก.ย. 62คุณ NIPHON SISMOON (ปณ.ราไวย์)
          
*  ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องเก็บใบเสร็จตัวจริงเพื่อเป็นหลักฐานการรับรางวัล ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใช้บริการ
    • กรณีผู้ฝากเป็นบุคคลธรรมดา : ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นบุคคลคนเดียวกับชื่อ – นามสกุลของผู้ฝากส่ง
      บนใบรับฝาก  Courier Post เท่านั้น  และแสดงสำเนาบัตรประชาชนเพื่อรับรางวัล
  • กรณีผู้ฝากส่งเป็นนิติบุคคล : ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงหลักฐานการเป็นนิติบุคคลและแสดงสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจเพื่อรับรางวัล 
  • ประกาศผลรางวัลทางเว็บไซต์ https://www.thailandpost.co.th และ www.facebook.co.th/thailandpost  และทางไปรษณีย์ไทยจะติดต่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ได้กรอกข้อมูลจ่าหน้าไว้เท่านั้น   

* สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลที่ไม่สามารถติดต่อได้ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้ประกาศรางวัล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์นั้นให้ผู้ที่มีสิทธิ์ในลำดับต่อไป

* ขอสงวนสิทธิ์ พนักงาน/ลูกจ้าง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้

* คำตัดสินของคณะกรรมการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด


สอบถามรายละเอียดเพิ่ม THP Contract Center 1545 หรือ ฝ่ายขายและการตลาดระหว่างประเทศ  โทร. 0 2831 3213

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}