รูปภาพโฆณา แบบภาพวนซ้ำ

ส่งของใหญ่


รูปพนักงานไปรษณีย์กำลังขนย้ายพัสดุขึ้นรถขนส่งไปรษณีย์

โลจิสโพสต์ในประเทศ (Logispost)

"ส่งของใหญ่ทางไปรษณีย์"

รายละเอียด :
บริการขนส่งสิ่งของขนาดใหญ่ หรือมีรูปร่างพิเศษเหมาะกับการขนส่งสินค้าซึ่งมีน้ำหนักมากหรือมีบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถฝากส่งและรอจ่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่ผู้รับสะดวก โดยมีระบบการติดตามและตรวจสอบสิ่งของด้วยระบบ Track & Trace หรือผ่าน Smart phone ด้วยแอปพลิเคชัน Track & Trace และเว็บไซต์ www.thailandpost.com
 
เงื่อนไข :
  1. รับฝากน้ำหนักตั้งแต่ 20-200 กิโลกรัม
  2. ขนาดไม่เกินด้านละ 150 x 200 x 150 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง)
  3. มาตรฐานการนำจ่ายภายใน 5-7 วันทำการ
  4. อัตราค่าบริการคิดตามน้ำหนักหรือปริมาตรสิ่งของที่ฝากส่ง (อย่างใดอย่างหนึ่ง) และระยะทางในการจัดส่งสิ่งของ
  5. กรณีเป็นสินค้าสำเร็จรูป เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น มอเตอร์ไซค์ ฯลฯ จะใช้อัตราตามที่ ปณท กำหนด
 
จุดให้บริการ :
    ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ
 
อัตราค่าบริการ :
อัตราค่าบริการโลจีสโพสต์ในประเทศ
 
อัตราชดใช้ค่าเสียหาย :
การชดใช้ค่าเสียหายในกรณีสูญหาย/เสียหายระหว่างการจัดส่งทางไปรษณีย์ตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกิน 3,000 บาท/ชิ้น ทั้งนี้ สามารถซื้อประกันเพิ่มได้สูงสุดถึง 200,000 บาท


รูปรถขนส่งพัสดุไปรษณีย์และพัสดุไปรษณีย์
รูปโลโก้บริการโลจิสโพสต์

Download และ ติดตั้งโปรแกรมอ่าน PDF

Download PDF Reader
ขออภัยครับ

ขออภัยครับ ไม่มีข้อมูลส่วนนี้ ในภาษาที่ท่านเลือก !

Sorry, There is no information support your selected language !

}